ศาลล้มละลายกลางพิพากษา ให้บริษัท ทริปเปิ้ลเอ กรุ๊ป ล้มละลาย

Prachachat อัพเดต 04 ส.ค. เวลา 05.08 น. • เผยแพร่ 04 ส.ค. เวลา 05.08 น.
ราชกิจจานุเบกษา-pcc

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำพิพากษาให้ล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล 1683/2562 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 5 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ให้บริษัท ทริปเปิ้ลเอ กรุ๊ป จำกัด ล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ผู้ล้มละลายทะเบียนเลขที่ 0105556018757 ซอยแยกศิริพจน์ ถนนสุขุมวิท 81 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563

วุฒิพงษ์ เหลืองประเสริฐ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ดูข่าวต้นฉบับ