ศบค. ยัน 42 ราย จากอินโดนีเซีย ติดเชื้อโควิด-19

กรุงเทพธุรกิจ เผยแพร่ 08 เม.ย. เวลา 04.40 น.

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 63 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. เปิดเผยว่า ผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมา 111 ราย นั้น จำนวน 42 ราย เป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากดาวะห์ ประเทศอินโดนีเซีย ที่ตรวจพบว่ามีเชื้อโควิด-19

จากกรณีที่กลุ่มคนไทยที่เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมดาวะห์ที่ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 76 คน ได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยเที่ยวบินพิเศษเหมาลำบินตรงจากกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย มาลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ขณะที่ยังมีอีก 24 คนที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยนั้น เนื่องจากไม่ผ่านการคัดกรอง ขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูตดูแลอยู่ โดยให้อยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งในอินโดนีเซีย

ข้อมูลเมื่อวันที่ 7 เม.ย. พบว่า ทั้งหมดถูกส่งแยกไปกักตัวตามแต่ละจังหวัด ดังนี้ จังหวัดสงขลา จำนวน 22 คน ส่งไปกักตัวที่สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ หรือสนามกีฬาพรุค้างคาว ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ แบ่งเป็นชาว สงขลา 20 คน กรุงเทพฯ 1 คน และเชียงราย 1 คน ในจำนวนนี้มีอาการเข้าข่าย 11 คน และตรวจพบเชื้อโควิด 10 คน จังหวัดนราธิวาส จำนวน 7 คน ส่งไปคัดกรองและกักตัวที่ โรงเรียนแสงธรรม ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ นราธิวาส ผลมีอาการเข้าข่าย 5 คน และตรวจพบเชื้อโควิด 2 คน

จังหวัดปัตตานี จำนวน 14 คน ส่งไปคัดกรองที่สนามกีฬา อบจ.ปัตตานี จากนั้นให้อำเภอรับตัวไปกักตัว ณ สถานที่ที่จัดไว้ของแต่ละอำเภอ พบว่ามีอาการเข้าข่าย 8 คน และตรวจพบเชื้อโควิดแล้ว 7 คนจังหวัดยะลา จำนวน 7 คน ส่งไปกักตัวที่ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา มีอาการเข้าข่าย 7 คน ตรวจพบเชื้อโควิดทั้ง 7 คน จังหวัดสตูลจำนวน 26 คน ส่งไปกักตัวที่วิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาเขตสตูล อ.ละงู จ.สตูล มีอาการเข้าข่าย 21 คน ตรวจพบเชื้อโควิด 16 คน ทำให้มีผลตรวจที่มีผู้ติดเชื้อโควิดที่เป็นผู้โดยสารคนไทยรวม 42 คน และนอกจากนี้ กลุ่มลูกเรือของเที่ยวบินนี้อีกจำนวน 35 คน ถูกส่งไปกักตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งใน อ.หาดใหญ่ แต่ไม่มีใครมีอาการและตรวจไม่พบเชื้อโควิด 

ดูข่าวต้นฉบับ