ศบค.ผ่อนคลายเพิ่ม 3 ประเภท เริ่ม 13 ส.ค.

Businesstoday เผยแพร่ 12 ส.ค. เวลา 04.43 น. • Businesstoday
ศบค.ผ่อนคลายเพิ่ม 3 ประเภท เริ่ม 13 ส.ค.

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. อนุญาตให้ผ่อนคลายกิจการ 3 กิจกรรมที่สำคัญ 3 ประเด็น โดยเริ่ม 13 ส.ค นี้

-ทดลองเปิดสถานศึกษาทั่วประเทศให้มีการเรียนการสอนได้ตามปกติ เป็นไปตามความสมัครใจและตามความเหมาะสมของระบบการศึกษาในแต่ละแห่ง

-ขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำ สามารถมีจำนวนผู้โดยสารได้เต็มตามความจุมาตรฐานของพาหนะ

-การแข่งขันกีฬากลางแจ้งหรือในร่ม สามารถมีผู้เข้าชมได้ แต่ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าชม

ผ่อนคลายโควิด
ดูข่าวต้นฉบับ