วิจัยชี้!! การออกกำลังกาย ทำให้คุณมีความสุขมากกว่าการมีเงินทอง

MThai.com เผยแพร่ 09 ธ.ค. 2562 เวลา 00.15 น.
วิจัยชี้!! การออกกำลังกาย ทำให้คุณมีความสุขมากกว่าการมีเงินทอง
คุณไม่สามารถเปรียบเทียบความสุขที่คุณได้จากการออกกำลังกาย แม้แต่เงินล้านก็ไม่สามารถทำให้คุณรู้สึกมีความสุขได้เท่านี้

งานวิจัยได้เผยว่า *คุณไม่สามารถเปรียบเทียบความสุขที่คุณได้จากการออกกำลังกาย แม้แต่เงินล้านก็ไม่สามารถทำให้คุณรู้สึกมีความสุขได้เท่านี้ *

การวิจัยจากมหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ได้เปรียบเทียบกับจำนวนวันที่รู้สึกแย่ๆ ของอาสาสมัครระหว่างผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำกับผู้ที่ไม่ออกกำลังกายเลย

จากการศึกษาวิจัยพบว่าผู้ที่ออกกำลังกายมีความรู้สึกแย่ๆในเดือนที่ผ่านมาน้อยกว่าผู้ที่ไม่ออกกำลังกาย นักวิทยาศาสตร์พบว่าผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำจะรู้สึกแย่ประมาณ 35 วันต่อปี ในขณะที่ผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกายจะมีวันที่รู้สึกแย่ๆจำนวนมากกว่ากลุ่มแรกประมาณ 18 วัน หรือมากกว่านั้น

การออกกำลังกาย

จากการเก็บข้อมูลจากชาวอเมริกันกว่า 1.2 ล้านคน เพื่อวิเคราะห์และศึกษาถึงผลของการออกกำลังกาย ระยะ เวลาความถี่ และระดับในการออกกำลังกาย อาสาสมัครจะถูกถามคำถามเกี่ยวกับรายได้ และจากการศึกษาพบว่าคนที่มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขเช่นเดียวกับคนที่ไม่ออกกำลังกายแต่มีรายได้มากกว่า $ 25,000 ต่อปี ประมาณ 800,000 บาท นั่นหมายความว่าการออกกำลังกายจะทำให้คุณรู้สึกมีความสุขเช่นเดียวกับคนที่มีรายได้สูงกว่าก็ตาม

ทั้งนี้การออกกำลังมากเกินไปก็อาจส่งผลตรงกันข้าม จากการวิจัยพบว่าการออกกำลังกาย 3-5 วันต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 45 นาทีนั้นเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุด

นอกจากนั้นผลการศึกษาวิจัยเปิดเผยว่าการเล่นกีฬาเป็นทีมนั้นส่งผลดีต่อสุขภาพจิตมากกว่ากิจกรรมการออกกำลังกายประเภทอื่นๆ แต่ทั้งนี้การปั่นจักรยาน แอโรบิค หรือเข้ายิมก็ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเช่นกัน

ดูข่าวต้นฉบับ