วัชระ ยื่น "ชวน" สอบ "สรศักดิ์" ปมจ่อขยายสัญญาสร้างสภาใหม่

NATIONTV เผยแพร่ 06 ธ.ค. 2562 เวลา 07.01 น. • ขนิษฐา เทพจร
วัชระ ยื่น ชวน สอบ สรศักดิ์ ปมจ่อขยายสัญญาสร้างสภาใหม่

นายวัชระ เพชรทอง ยื่น "นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา" สอบ "นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาฯ" ปมจ่อขยายสัญญาสร้างสภาใหม่ ปูดเตรียมเซ็นต์เพิ่ม 382 วัน ทั้งที่ไร้เหตุ

นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาฯ  กรณีการต่อสัญญาสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ รอบที่ 4 ที่เข้าข่ายเอื้อประโยชน์ให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง 

ทั้งนี้การขยายสัญญาก่อสร้างรอบที่ 3 ช่วง 10 กุมภาพันธ์ 2561-15 ธันวาคม2562 ตนเข้าใจว่าเป็นเพราะการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า แต่ล่าสุดปัญหาการส่งมอบพื้นที่สิ้นสุดแล้ว ดังนั้นการต่อสัญญารอบที่ 4 ที่ทราบว่าจะเพิ่มเวลา 382 วันจากเดิมที่ผู้รับเหมาเสนอขอ 502 วันนี้น อาจจะขัดต่อสัญญาได้ จึงขอให้นายชวนตรวจสอบ และระงับการขยายสัญญารอบที่ 4 ไปก่อน

นายวัชระ กล่าวว่า กลุ่มงานพัสดุได้มีความเห็นแล้วว่าให้ระงับการขยายเวลาการก่อสร้าง โดยมีข้อสังเกตุเกี่ยวกับหลักการคิดในการขยายเวลาการก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างว่า เมื่อพิจารณาตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 116/2556 ลงวันที่ 30 เมษายน 2556 ผนวก 16 การประสานงานระหว่างผู้รับจ้างหลักและผู้รับจ้างอื่น ผู้รับจ้างไม่สามารถยกเอาเหตุที่ผู้รับจ้างรายอื่นๆ รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายทำงานล่าช้า  ขึ้นเป็นข้ออ้าง เพื่อขอขยายเวลาทำงานอีกไม่ได้ 

นอกจากนี้ กลุ่มงานพัสดุ สำนักการคลังและงบประมาณ เคยมีหนังสือลงวันที่ 5 มีนาคม2561 ถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกรณีงบประมาณ ICT จำนวน 8,648 ล้านบาท ว่าหากจะประมูลให้ใช้วิธีเชิญชวนทั่วไป ไม่ใช้วิธีคัดเลือกด้วยวิธีพิเศษ ซึ่งเป็นการให้ความเห็นที่ถูกต้องตามระเบียบการเงินการคลัง และรักษาผลประโยชน์ของชาติไม่ต้องเสียงบประมาณ 8,648 ล้านบาทมาแล้ว ความเห็นของกลุ่มงานพัสดุจึงชอบด้วยกฎหมายหลักนิติรัฐนิติธรรมยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติย่อมเชื่อถือได้.

ดูข่าวต้นฉบับ