วธ.ปลุกกระแสเที่ยวไทย สร้างจุดขายใหม่จากเอกลักษณ์ชุมชนคุณธรรมทั่วประเทศ

ไทยโพสต์ อัพเดต 06 ส.ค. เวลา 09.07 น. • เผยแพร่ 06 ส.ค. เวลา 09.07 น. • ไทยโพสต์

     

     

     

     วันที่ 6 ส.ค. -  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังการติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาฯ “บวร On Tour” ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรวัดนาหนอง จ.ราชบุรี  ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายทุกภาคส่วนระดมสร้างแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโควิด-19 ดังนั้น วธ. จึงได้ใช้โครงการ บวร On Tour  เป็นหลักในการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนทั่วประเทศ โดยเริ่มต้นที่ชุมชนต้นแบบนำร่องจังหวัดละ 1 ชุมชน รวม 76 ชุมชน และพร้อมขยายเป้าหมายเป็น 1,000 ชุมชน ภายในปลายปีนี้ 

     นายอิทธิพล  กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ตนจะเร่งรัดให้ทุกชุมชนเปิดเส้นทางท่องเที่ยว ชูเอกลักษณ์ชุมชนผสมผสานวิถีชุมชน  นำไปสู่การท่องเที่ยวชุมชน ให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ผ่านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารพื้นบ้าน  โฮมสเตย์  ซึ่งต้องพยายามสร้างจุดขายผ่านทางโซเชียลมีเดียให้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้คนไทยเที่ยวได้ภายในประเทศ และมักสืบข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตมากขึ้น อยากให้ทุกชุมชนได้นำจุดขายแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ มานำเสนอให้มีความน่าสนใจมากขึ้นด้วย

     " ชุมชนคุณธรรมวัดนาหนอง จ.ราชบุรี เป็น 1 ในชุมชนต้นแบบนำร่องที่มีความโดดเด่นใน3 มิติ คือ ศาสนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประเพณีวัฒนธรรม ประชาชน    ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายไท-ยวน มีการสืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของให้คงอยู่ ขณะเดียวกันชาวบ้านใช้พลังบวร พัฒนาศักยภาพของพื้นที่ นำวัฒนธรรมมาต่อยอดในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพาะสร้างจุดดึงดูดความสนใจด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีการสร้างผู้นำต้นแบบในการใช้ชีวิต ให้คนรุ่นหลังเลียนแบบเรื่องดีๆ รวมถึงมีการประชุมประชาคมทุกสิ้นเดือน ทำให้ทุกเรื่องราว ได้รับการแก้ปัญหา แบบเบ็ดเสร็จตลอดจนมีการพัฒนาชุมชนได้อย่างดี นอกจากนี้ มีวัดเป็นสถานที่บ่มเพาะจิตใจ ให้คนเป็นคนดี มีโรงเรียน มีครูเป็นต้นแบบผลิตคนดีสู่ชุมชน ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19  พบว่า ความร่วมมือของชุมชนเป็นหลักในการเกื้อกูลให้ฝ่าวิกฤติไปได้" นายอิทธิพล กล่าว 

 

ดูข่าวต้นฉบับ