ลาวสั่งผู้เดินทางออกนอกประเทศทุกคนทำ ‘ใบรับรองแพทย์’ สกัดโควิด-19

Xinhua Thai เผยแพร่ 08 ก.ค. เวลา 09.17 น.
ลาวสั่งผู้เดินทางออกนอกประเทศทุกคนทำ ‘ใบรับรองแพทย์’ สกัดโควิด-19
(แฟ้มภาพซินหัว : นักท่องเที่ยวต่างชาติสวมหน้ากากอนามัยขณะเดินในกรุงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาว วันที่ 23 มี.ค. 2020)

เวียงจันทน์, 8 ก.ค. (ซินหัว) -- คณะกรรมการเฉพาะกิจแห่งชาติเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ของลาว รายงานว่าผู้เดินทางออกจากลาวทุกคนจำเป็นต้องจัดเตรียมใบรับรองแพทย์ให้แก่ประเทศปลายทางที่จะเดินทางเยือน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

คณะกรรมการฯ ระบุว่าผู้เดินทางทุกคน รวมถึงชาวลาว จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ก่อนออกเดินทางไปยังประเทศอื่น โดยผู้ที่ไม่มีใบรับรองแพทย์อันถูกต้องตามกฎหมายจะถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าประเทศปลายทาง

หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ ไทมส์ รายงานว่าวังนะคอน ดิตตะพง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิดตะพาบของรัฐบาลลาว ได้เน้นย้ำนัยสำคัญของใบรับรองแพทย์สำหรับผู้เดินทาง พร้อมเผยว่าจะจัดตั้งจุดตรวจสุขภาพหลายแห่ง และนักท่องเที่ยวจำเป็นต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากประเทศต้นทางที่เดินทางจากมาด้วยเช่นกัน

ผู้พำนักอาศัยในลาวสามารถขอใบรับรองแพทย์ได้ที่โรงพยาบาลบางแห่งในประเทศ ทว่าผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ไอ เจ็บคอ หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจ หรือเคยมีประวัติติดต่อใกล้ชิดกับกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง จะไม่สามารถขอใบรับรองแพทย์ได้

รายงานเสริมว่าโรงพยาบาลมิดตะพาบ โรงพยาบาลมโหสถ และสถาบันปาสเตอร์ จะเป็นสถานที่ดำเนินการตรวจสุขภาพสำหรับโรคโควิด-19 ในกรุงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของประเทศ

วังนะคอนทิ้งท้ายว่าใบรับรองแพทย์จะช่วยยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีอาการใดๆ คล้ายโรคโควิด-19 และมีผลตรวจโรคโควิด-19 เป็นลบ โดยมาตรการป้องกันนี้จะมีผลบังคับใช้ในระยะเวลาหนึ่งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ดูข่าวต้นฉบับ