ลวกช้อนส้อม ในหม้อหุงข้าวช่วยฆ่าเชื้อโรค หรือ เพิ่มเชื้อโรคกันแน่?

MThai.com เผยแพร่ 16 พ.ย. 2562 เวลา 04.17 น.
ลวกช้อนส้อม ในหม้อหุงข้าวช่วยฆ่าเชื้อโรค หรือ เพิ่มเชื้อโรคกันแน่?
หากไม่มีการเปลี่ยนน้ำเชื้อโรคที่ทนต่อความร้อนก็จะยิ่งรวมตัวนั้น

ลวกช้อนส้อม ในหม้อหุงข้าวตามศูนย์อาหารซึ่งมี อุณหภูมิแค่ 40-50 องศา เป็นความร้อนที่ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ แถมยังเป็นการเพิ่มจำนวนเชื้อโรค เพราะหากไม่มีการเปลี่ยนน้ำเชื้อโรคที่ทนต่อความร้อนก็จะยิ่งรวมตัวนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ภาชนะสะอาดปลอดภัย คือการล้างที่ถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่งเป็นวิธีการที่ต้องให้ความสำคัญที่สุด

3 ขั้นตอนการล้างทำความสะอาดช้อนส้อม

  • ขจัดเศษอาหารและล้างด้วยน้ำผสมน้ำยาล้างจาน
  • ล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 2 ครั้ง
  • ฆ่าเชื้อโรคด้วยการทำให้แห้งโดยตากแดดหรืออบด้วยความร้อน
  • ควรเลือกใช้อุปกรณ์หรือหม้อสำหรับลวกช้อนส้อมที่มีปรับตั้งอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 80-90 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 4 นาที หม้อสำหรับลวกควรมีการดูแลเปลี่ยนถ่ายน้ำ
  • ไม่ควรใช้หม้อหุงข้าวประเภทที่เคลือบผิวภาชนะด้วยเทฟลอน เซรามิค เพราะอาจเสี่ยงต่อสารโลหะจำพวกตะกั่วและโครเมียม
  • อุปกรณ์ลวกช้อน ควรออกแบบมาโดยเฉพาะทำด้วยสแตนเลส สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตามกำหนด และมีการป้องกันไฟฟ้ารั่ว ดูด
  • ไม่ควรเลือกภาชนะที่มีลวดลายหรือมีสีทา เพราะอาจมีส่วนผสมของตะกั่ว ซึ่งสามารถสลายตัวได้เมื่อถูกความร้อน
ดูข่าวต้นฉบับ