ลงทุนใน GIF: รับกระแสเงินสดรายเดือน!!

Finnomena อัพเดต 20 ก.ย 2562 เวลา 04.36 น. • เผยแพร่ 20 ก.ย 2562 เวลา 04.35 น. • FINNOMENA Admin
ลงทุนใน GIF: รับกระแสเงินสดรายเดือน!!
ลงทุนใน GIF: รับกระแสเงินสดรายเดือน!!
ลงทุนใน GIF: รับกระแสเงินสดรายเดือน!!
ลงทุนใน GIF: รับกระแสเงินสดรายเดือน!!
ลงทุนใน GIF: รับกระแสเงินสดรายเดือน!!
ลงทุนใน GIF: รับกระแสเงินสดรายเดือน!!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/gif-private-banking/

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลตอบแทนคาดหวังจากแผนการลงทุนนี้ เป็นเพียงค่าประมาณการ ไม่ใช่การการันตีผลตอบแทน | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

ดูข่าวต้นฉบับ