ลงทะเบียน "ชิมช้อปใช้ เฟส 3" เริ่มขึ้นแล้ว!!

NATIONTV เผยแพร่ 13 พ.ย. 2562 เวลา 22.45 น. • Nation TV
ลงทะเบียน ชิมช้อปใช้ เฟส 3 เริ่มขึ้นแล้ว!!

จากการที่มาตรการ "ชิมช้อปใช้" ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยมีผู้ได้รับสิทธิ์ทั่วประเทศ 12,901,825 คน มียอดใช้จ่ายแล้ว 12,450 ล้านบาท และเนื่องจากยังมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมมาตรการ "ชิมช้อปใช้" อีกเป็นจำนวนมาก กระทรวงการคลังจึงได้ออกแบบมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ "ชิมช้อปใช้" หรือ "ชิมช้อปใช้ เฟส 3" เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศผ่าน g-Wallet ช่อง 2

มาตรการส่งเสริมการบริโภคในประเทศ "ชิมช้อปใช้" มีความชัดเจนเพิ่มเติม !! สำหรับประชาชนที่เตรียมลงทะเบียนรับสิทธิ์ชิมช้อปใช้ เฟส 3 จำนวน 2 ล้านราย โดยแบ่งเป็นบุคคลทั่วไป ลงทะเบียนได้ 1.5 ล้านคน ผ่าน www.ชิมช้อปใช้.com วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2562 วันละ 750,000 คน 2 รอบ ได้แก่ รอบเช้า เวลา 06.00 น. จำนวน 375,000 สิทธิ์ และ รอบเย็น เวลา 18.00 น. จำนวน 375,000 สิทธิ์

สำหรับผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) เปิดให้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เพียงวันเดียว จำนวน 500,000 คน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน www.ชิมช้อปใช้.com

มาตรการชิมช้อปใช้ เฟส 3 นี้ จะไม่แจกเงิน 1,000 บาท แต่เน้นให้ประชาชนใช้จ่ายเงินของตัวเองผ่าน G-Wallet ช่อง 2 (กระเป๋าสอง) เพื่อรับสิทธิ์แคชแบ็กคืน 15 - 20% ใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท (เงินชดเชยไม่เกิน 4,500 บาท) และเงินชดเชยร้อยละ 20 ของยอดใช้จ่ายในส่วนที่เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท (เงินชดเชยไม่เกิน 4,000 บาท) นอกจากนั้น ยังสามารถใช้จ่ายค่าบริการแพ็กเกจที่พัก พร้อมการเดินทางหรือบริการที่เกี่ยวเนื่องได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ชิมช้อปใช้จะขยายเวลาการใช้จ่ายจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไปเป็นวันที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งสิทธิ์เพิ่มเติมนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนชิมช้อปใช้เฟส 1 และชิมช้อปใช้เฟส 2 จะได้รับสิทธิ์การขยายเวลานี้ด้วย รวมถึงสามารถเติมเงินผ่าน G-Wallet ช่อง 2 (กระเป๋าสอง) ใช้ได้ทุกจังหวัด ไม่ต้องใช้ในสิทธิ์ตามจังหวัดในทะเบียนบ้านเหมือนเฟสที่ผ่านมา

ดูข่าวต้นฉบับ