ฤกษ์เดือนพฤษภาคม 2562 รวมฤกษ์ดีที่สุดและครบทุกฤกษ์

พ.พาทินี เผยแพร่ 30 เม.ย. 2562 เวลา 07.38 น.

ฤกษ์สมัครงานและติดต่อลูกค้า

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 แรม 12 ค่ำ เดือน 5 ฤกษ์ดี 09.37-10.23 น.

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6 ฤกษ์ดี 07.49-08.55 น.

ฤกษ์แข่งขันและสอบชิงทุน

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 6 ฤกษ์ดี 07.42-08.28 น.

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 แรม 5 ค่ำ เดือน 6 ฤกษ์ดี 15.55-16.22 น.

ฤกษ์เสี่ยงดวงและทวงหนี้

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6 ฤกษ์ดี 07.39-08.23 น.

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562 แรม 3 ค่ำ เดือน 6 ฤกษ์ดี 07.49-08.44 น.

ฤกษ์ออกรถ

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6 ฤกษ์ดี 07.49-08.55 น.

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 ฤกษ์ดี 15.36-16.16 น.

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 แรม 6 ค่ำ เดือน 6 ฤกษ์ดี 14.00-15.13 น.

ฤกษ์ลงทุน เจรจาธุรกิจและเสนองาน

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 ฤกษ์ดี 15.36-16.16 น.

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 แรม 13 ค่ำ เดือน 6 ฤกษ์ดี 07.49-08.22 น.

ฤกษ์หมั้นหมายและแต่งงาน

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 แรม 6 ค่ำ เดือน 6 ฤกษ์ดี 14.00-15.13 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านและย้ายสำนักงาน 

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 แรม 12 ค่ำ เดือน 5 ฤกษ์ดี 09.37-10.23 น.

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562 แรม 11 ค่ำ เดือน 6 ฤกษ์ดี 15.37-16.10 น.

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 แรม 13 ค่ำ เดือน 6 ฤกษ์ดี 07.49-08.22 น.

-พ.พาทินี-