ฤกษ์เดือนพฤศจิกายน 2562 รวมฤกษ์ดีที่สุดและครบทุกฤกษ์

พ.พาทินี เผยแพร่ 30 ต.ค. 2562 เวลา 17.00 น.

ฤกษ์สมัครงานและติดต่อลูกค้า

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 ฤกษ์ดี 07.49-08.22 น.

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 แรม 4 ค่ำ เดือน 12 ฤกษ์ดี 12.09-13.30 น.

ฤกษ์แข่งขันและสอบชิงทุน

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12 ฤกษ์ดี 10.39-11.32 น.

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 แรม 11 ค่ำ เดือน 12 ฤกษ์ดี 12.10-13.30 น.

ฤกษ์เสี่ยงดวงและทวงหนี้

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 แรม 2 ค่ำ เดือน 12 ฤกษ์ดี 13.37-12.00 น.

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 แรม 5 ค่ำ เดือน 12 ฤกษ์ดี 07.14-08.50 น.

ฤกษ์ออกรถ

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12 ฤกษ์ดี 09.31-10.23 น.

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 แรม 4 ค่ำ เดือน 12 ฤกษ์ดี 12.09-13.30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 1 ฤกษ์ดี 06.11-07.25 น.

ฤกษ์ลงทุน เจรจาธุรกิจและเสนองาน

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 ฤกษ์ดี 07.49-08.22 น.

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 1 ฤกษ์ดี 06.11-07.25 น.

ฤกษ์หมั้นหมายและแต่งงาน

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12 ฤกษ์ดี 09.31-10.23 น.

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 แรม 4 ค่ำ เดือน 12 ฤกษ์ดี 12.09-13.30 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านและย้ายสำนักงาน 

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12 ฤกษ์ดี 10.39-11.32 น.

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 แรม 2 ค่ำ เดือน 12 ฤกษ์ดี 13.37-12.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 1 ฤกษ์ดี 06.11-07.25 น.

พ.พาทินี