ฤกษ์เดือนกันยายน 2562 รวมฤกษ์ดีที่สุดและครบทุกฤกษ์

พ.พาทินี เผยแพร่ 30 ส.ค. 2562 เวลา 01.00 น.

ฤกษ์สมัครงานและติดต่อลูกค้า

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 ฤกษ์ดี 11.36-12.25 น.

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562 แรม 13 ค่ำ เดือน 10 ฤกษ์ดี 07.30-08.19 น.

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562 แรม 14 ค่ำ เดือน 10 ฤกษ์ดี 12.05-13.24 น.

ฤกษ์แข่งขันและสอบชิงทุน

วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ.2562 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 10 ฤกษ์ดี 06.09-07.49 น.

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562 แรม 11 ค่ำ เดือน ฤกษ์ดี 10.38-11.48 น.

ฤกษ์เสี่ยงดวงและทวงหนี้

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1 ฤกษ์ดี 07.49-09.00 น.

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562 แรม 14 ค่ำ เดือน 10 ฤกษ์ดี 12.05-13.24 น.

ฤกษ์ออกรถ

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2562 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 10 ฤกษ์ดี 13.20-14.21 น.

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 ฤกษ์ดี 11.36-12.25 น.

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562 แรม 13 ค่ำ เดือน 10 ฤกษ์ดี 07.30-08.19 น.

ฤกษ์ลงทุน เจรจาธุรกิจและเสนองาน

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ.2562 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 10 ฤกษ์ดี 10.51-11.34 น.

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1 ฤกษ์ดี 07.49-09.00 น.

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2562 แรม 3 ค่ำ เดือน 10 ฤกษ์ดี 08.36-09.25 น.

ฤกษ์หมั้นหมายและแต่งงาน

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562 แรม 14 ค่ำ เดือน 10 ฤกษ์ดี 12.05-13.24 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านและย้ายสำนักงาน 

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2562 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 10 ฤกษ์ดี 13.20-14.21 น.

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ.2562 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 10 ฤกษ์ดี 10.51-11.34 น.

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562 แรม 13 ค่ำ เดือน 10 ฤกษ์ดี 07.30-08.19 น.

-พ.พาทินี-