ฤกษ์พารวย (ฤกษ์ออกรถ ลงทุน แต่งงานและขึ้นบ้านใหม่) ประจำเดือนกันยายน 2561

พ.พาทินี เผยแพร่ 13 ก.ย 2561 เวลา 16.04 น.

ฤกษ์พารวย (ฤกษ์ออกรถ ลงทุน แต่งงานและขึ้นบ้านใหม่) ประจำเดือนกันยายน 2561

ฤกษ์ออกรถ

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ.2561 แรม 9 ค่ำ เดือน 9 ฤกษ์ดี 06.01-07.14 น.

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561 แรม 4 ค่ำ เดือน 10 ฤกษ์ดี 13.40-15.00 น.

ฤกษ์ลงทุน เจรจาธุรกิจและเสนองาน

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ.2561 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 10 ฤกษ์ดี 06.24-07.30 น.

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ฤกษ์ดี 10.38-11.36 น.

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561 แรม 4 ค่ำ เดือน 10 ฤกษ์ดี 13.40-15.00 น.

ฤกษ์หมั้นหมายและแต่งงาน

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ฤกษ์ดี 10.38-11.36 น.

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561 แรม 4 ค่ำ เดือน 10 ฤกษ์ดี 13.40-15.00 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านและย้ายสำนักงาน 

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ.2561 แรม 9 ค่ำ เดือน 9 ฤกษ์ดี 06.01-07.14 น.

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ.2561 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 10 ฤกษ์ดี 06.24-07.30 น.

พ.พาทินี