รู้แล้วสาเหตุภัยแล้ง!'มาชิน'เฉลยเพราะเผด็จการรัฐประหารเอาแต่ซื้อรถถัง เครื่องบิน เรือดำน้ำ

ไทยโพสต์ อัพเดต 23 ก.ค. 2562 เวลา 10.23 น. • เผยแพร่ 23 ก.ค. 2562 เวลา 10.23 น. • ไทยโพสต์

23 ก.ค.62-นายนคร มาฉิม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก  Nakorn Machim ว่า วิกฤติภัยแล้งของประเทศ ที่เกิดจากความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลประยุทธ์

ประเทศไทยเคยมีความหวังที่จะสร้างประเทศไทยให้เป็นครัวโลก ตามนโยบาย ครัวไทย สู่ ครัวโลก ของรัฐบาลทักษิณ แต่ถูกทหารและฝ่ายเผด็จการทำรัฐประหารยึดอำนาจ ไปก่อนเมื่อปี 2549 แผนยุทธศาสตร์แก้ไขน้ำท่วม น้ำแล้ง ถูกเบรคและไม่สานต่อจากคณะรัฐบาลทหาร

ปี 2554 รัฐบาลยิ่งลักษณ์ พอรับตำแหน่งก็ถูกน้ำท่วมใหญ่ในรอบร้อยปีทันทีโดยยังไม่ทันตั้งตัว มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรมและอื่นๆรวมเกือบ 1.4 ล้านล้าน จึงได้เร่งออกนโยบายและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งครั้งใหญ่ของประเทศ มีการวางแผนใช้งบประมาณ3.5 แสนล้าน ออกแบบบริหาร จัดการน้ำ 9 โมดูล ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เพื่อให้ประเทศไทย ทุกหมู่บ้านตำบล อำเภอ จังหวัด มีน้ำอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรทั้งปี ตลอดไป สร้างไทยให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ลดผลกระทบภัยแล้งและอุทกภัยจากธรรมชาติ แต่สุดท้ายก็ถูกทหารพลเอกประยุทธกับคณะ คสช. และฝ่ายเผด็จการยึดอำนาจเมื่อปี 2557 โครงการ แผนงานบริหารจัดการน้ำต้องยุติไปไม่สานต่อ

ทั่วประเทศ มี 25 ลุ่มน้ำหลัก 220 ลุ่มน้ำสาขา และห้วย หนอง คลอง บึง บาง อีกประมาณ 100,000 แห่ง  นับแต่วันที่ พลเอกประยุทธ์ และคณะ คสช. ได้ร่วมสมคบคิดกันยึดอำนาจรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ได้สำเร็จ แล้วบริหารประเทศภายใต้ระบอบเผด็จการมายาวนาน5 ปีกว่า และสามารถสืบทอดอำนาจของระบอบเผด็จการต่อเนื่องมาเป็นรัฐบาลประยุทธ์ 2/1 ที่ฟอกขาวและพยายามอ้างว่ามาจากการเลือกตั้งของประชาชน ได้สำเร็จ

ตลอดระยะเวลาเกือบ 6 ปี ต่อเนื่อง คณะเผด็จการทหารที่นำโดย พลเอกประยุทธ์และลิ่วล้อบริวารของเผด็จการ ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ความสามารถ ไร้วิสัยทัศน์ที่จะพัฒนา แก้ไข เรื่องภัยพิบัติฝนแล้ง น้ำท่วม และ เรื่องน้ำอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการเกษตรเลย ทั้งที่ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ภัยพิบัติจากธรรมชาติมีเค้าลางที่จะเกิดขึ้นมานานพอสมควร เช่น 

1. น้ำในเขื่อนหลักหลายแห่งมีปริมาณน้ำเพียง 10-30 เปอร์เซ็นต์ของความจุ อ่าง

2. ประเทศจีน ได้สร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงหลายแห่ง รวมถึง สปป ลาว ได้สร้างเขื่อนอีกหลายแห่งตามนโยบายแบตเตอรี่แห่งเอเซีย

3. รัฐบาลเผด็จการประยุทธ์ มุ่งเน้นเฉพาะนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลเผด็จการทหาร ซื้อเรือดำน้ำ รถถัง เครื่องบิน อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ไม่ใช่ความมั่นคงของชาติและของประชาชนของเกษตรกร จึงทุ่มเทงบประมาณให้ทหารจาก 8 หมื่นล้านบาท/ปี เป็นเกือบ 3 แสนล้านบาท/ปี เพียงเพื่อต้องการเงินคอมมิชชั่น เท่านั้นหรือ ทั้งที่สถานการณ์ปัจจุบันไม่มีสงคราม ไม่มีความขัดแย้งระหว่างประเทศเพื่อนบ้านแล้ว

4. รัฐบาลเผด็จการประยุทธ์ มุ่งหาเสียงจากความยากจน ความลำบากของประชาชนแบบฉาบฉวย เช่นนโยบายแจกบัตรคนจน ประชารัฐ สัญญาว่าจะลด แลก แจก แถมสารพัด ที่ยิ่งกว่าประชานิยม เหมือนให้ประชาชนกินขนมเคลือบยาพิษ ให้สิ่งเสพติด โดยไม่ได้สร้างเงิน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างมั่นคง อย่างมีคุณภาพ เพียงแค่ต้องการสืบทอดอำนาจและปกครองประเทศต่อเท่านั้นโดยไม่ได้สนใจอนาคตของชาติบ้านเมืองและลูกหลานของเรา

5. รัฐบาลเผด็จการประยุทธ์ ปล่อยให้มีการทุจริต คอรัปชั่นสูงมากโดยเฉพาะโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ คูคลอง หนอง บึง ทุจริตสูงถึง 30-50 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ  พอมาดูแผนนโยบายของรัฐบาลประยุทธ์ 2 ยิ่งไร้ความหวัง เพราะไม่มีแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ อย่างมียุทธศาสตร์ ปล่อยให้แต่ละกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงาน ทั้งรัฐบาลกลาง และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างแก้ ไร้เอกภาพ ไร้ทิศทาง คนที่รับกรรมก็คือประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ที่จะได้รับผลกระทบจากวิกฤติภัยแล้งนี้

บางจังหวัด บางพื้นที่ทำได้ดีที่สุด แค่ให้ผู้ว่าราชการ นายอำเภอ นายกอบต. นายกเทศบาลร่วมกัน บนบาล ศาลกล่าว ต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ เทพยดาฟ้าดิน และทำพิธีแห่นางแมวขอฝน ตามความเชื่อโบราณเท่านั้น

ภัยพิบัติจากความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรของประเทศไทยและคนไทยครั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ รัฐบาลประยุทธ์ ทั้ง 1 และ ประยุทธ์ 2 จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ จากความไร้ประสิทธิภาพ ไร้ทิศทาง ไร้ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการน้ำ

คนไทยที่รัก ท่านยังมีความหวังกับรัฐบาลเผด็จการทหารที่ล้มเหลวเช่นนี้ต่อไป อีกหรือ.  

ดูข่าวต้นฉบับ