รู้ยัง? พรุ่งนี้ ‘บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ไม่จ่ายเงินผู้สูงอายุ 100 บาทแล้วนะ

The Bangkok Insight อัพเดต 14 ส.ค. เวลา 08.34 น. • เผยแพร่ 14 ส.ค. เวลา 08.34 น. • The Bangkok Insight
รู้ยัง? พรุ่งนี้ ‘บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ไม่จ่ายเงินผู้สูงอายุ 100 บาทแล้วนะ

พรุ่งนี้วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะได้รับเงินช่วยเหลือโอนเข้าบัตรฯ จำนวน 1 รายการ จากเดิม 2 รายการ เนื่องจากมาตรการแจก “เงิน ผู้สูงอายุ เพื่อการยังชีพเพิ่มเติม” ได้สิ้นสุดลงแล้ว

อย่างไรก็ตาม มีผู้ถือบัตรฯ อีกหลายคนที่ยังสับสนกับมาตรการช่วยเหลือในวันพรุ่งนี้ The Bangkok Insight จึงนำรายละเอียดมาฝาก

บัตรคนจน ผู้สูงอายุ

15 สิงหาคม 2563 “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ได้อะไรบ้าง?

พรุ่งนี้ วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับความช่วยเหลือ 1 รายการ จากปกติ 2 รายการ ได้แก่

เงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 5% สำหรับผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรฯ และใช้เงินจากบัตรฯ รูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ในเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

โดยรัฐบาลจะคืนภาษี VAT 5% ผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) ของบัตรฯ ซึ่งประชาชนสามารถกดออกมาเป็นเงินสด หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าและร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ แต่ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน เช่น

  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 5 บาท
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 50 บาท
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 5,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 250 บาท
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 10,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 500 บาท

 

ความช่วยเหลืออะไรที่หายไป?

พรุ่งนี้ 15 สิงหาคม 2563 ผู้ถือ บัตรคนจน จะไม่ได้รับ “เงิน ผู้สูงอายุ เพื่อการยังชีพเพิ่มเติม” จำนวน 50-100 บาทต่อเดือนแล้ว

เนื่องจาก กองทุนผู้สูงอายุ ได้จัดสรรเงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือบัตรฯ ถึงงวดเดือนมีนาคม 2563 ก่อนจะขยายอีก 3 งวด คือระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 โดยโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัตรฯ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นงวดสุดท้าย หลังจากนั้นก็ไม่ได้จัดสรรเงินให้อีก

คาดว่า สาเหตุเกิดจากกองทุนผู้สูงอายุมีงบประมาณไม่เพียงพอและไม่ได้รับการสนับสนุนเงินเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลัง โดยล่าสุดยังไม่มีความชัดเจนว่า กองทุนฯ จะมีการจัดสรรเงินสำหรับผู้ถือบัตรฯ เพิ่มเติมหรือไม่ และจะจัดสรรเมื่อใด

บัตรคนจน ผู้สูงอายุ

บัตรคนจน : เงิน ผู้สูงอายุ เพื่อการยังชีพเพิ่มเติม คืออะไร?

เงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติม เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 50-100 บาทต่อเดือน ตามเกณฑ์รายได้ และสามารถกดออกมาเป็นเงินสดเพื่อนำไปใช้ได้ โดยเงินจะโอนเข้าบัตรฯ ทุกวันที่ 15 ของเดือน

  • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 0-30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 100 บาท
  • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 30,001-100,000 บาทต่อปี จะได้เงินช่วยเหลือเดือนละ 50 บาท

อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้ได้สิ้นสุดไปแบบ "เงียบๆ" เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เนื่องจากภาครัฐไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือบัตรฯ ทราบ

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ความช่วยเหลืออื่นเดือนสิงหาคม

แม้ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ “เงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติม” แล้ว แต่ในรอบเดือนสิงหาคม 2563 ก็ยังมีความช่วยเหลืออีก 2 รายการที่จะโอนเข้าฯ ในวันที่ 18 ได้แก่

  • ค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้ได้รับสิทธิ์คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาท และลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และ ทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

  • ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามา ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และ ทำการโอนเงินสดให้กลับเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 และสามารถนำบัตรมาใช้กดเงินสดได้เลย

อ่านข่าวเพิ่มเติมคลิก

ดูข่าวต้นฉบับ