รู้จักโรค “คุณหญิงแมงมุม” หมดแรง ตาบอดครึ่งเดียว แข็งแรงก็เป็นได้ แนะทางป้อง

ไทยรัฐออนไลน์ - ในประเทศ อัพเดต 21 พ.ย. 2562 เวลา 13.38 น. • เผยแพร่ 21 พ.ย. 2562 เวลา 13.38 น.
ภาพไฮไลต์

จากกรณีอาการป่วยของ หม่อมราชวงศ์ศรีคำรุ้ง ยุคล หรือ คุณหญิงแมงมุม ซึ่งป่วยด้วยโรค stroke โดยมีอาการแขนอ่อนแรง อาเจียน เวียนศีรษะทันทีทันใด ตาพร่ามัว (ต่อมามีอาการตาบอดข้างเดียวทันทีทันใด) ทั้งๆ ที่เธอออกกำลังกายและดูแลตัวเองเป็นอย่างดี ซึ่งการป่วยในครั้งนี้ เธอต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานนับเดือน โดยต่อมาแพทย์ผู้รักษาได้ระบุว่า เธอป่วยด้วยโรค Stroke

ทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์ พาไปทำความรู้จักโรค Stroke ว่าโรคนี้มีอาการเช่นไร รักษาอย่างไร และมีวิธีป้องกันอย่างไรบ้าง ไปดู!

โรค Stroke คืออะไร?

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า โรค Stroke หรือ โรคหลอดเลือดสมอง เป็นภาวะที่สมองขาดเลือดหล่อเลี้ยง โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หลอดเลือดสมองตีบหรือตัน และหลอดเลือดสมองแตก

จากรายงานขององค์การอัมพาตโลก (WSO) พบว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของโลก พบผู้ป่วยจำนวน 80 ล้านคน ผู้เสียชีวิตประมาณ 5.5 ล้านคน และยังพบผู้ป่วยใหม่ถึง 13.7 ล้านคนต่อปี โดย 1 ใน 4 เป็นผู้ป่วยที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป และร้อยละ 60 เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

นอกจากนี้ ยังได้ประมาณการความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในประชากรโลกปี 2562 พบว่า ทุกๆ 4 คน จะป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 1 คน

สำหรับประเทศไทย มีรายงานข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข พบว่า จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2556-2560 มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี 2559 พบผู้ป่วย 293,463 ราย

ในปี 2560 พบผู้ป่วย 304,807 ราย และจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองปีละประมาณ 30,000 ราย จากสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประเทศไทย

อาการ

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จะมีอาการ ดังต่อไปนี้

  • ชาที่ใบหน้า
  • ปากเบี้ยว หรือ เวลายิ้มแล้วพบว่ามุมปากข้างหนึ่งตก
  • พูดไม่ชัด หรือมีปัญหาด้านการพูด แม้แต่ประโยคง่ายๆ
  • แขน ขา ข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง เคลื่อนไหวไม่ได้ หรือยกแขนข้างใดข้างหนึ่งไม่ขึ้น

อย่างไรก็ดี หากพบว่า มีอาการข้างต้น ควรรีบไปโรงพยาบาลโดยด่วนภายใน 4 ชั่วโมงครึ่งรวมการรักษา เพื่อจะได้รับการรักษาให้ทันเวลาและสามารถฟื้นฟูให้กลับมาได้เป็นปกติมากที่สุด

ใครมีโอกาสเป็นบ้าง?

โรคหลอดเลือดสมอง สามารถเกิดได้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการเกิดโรค ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะโรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

วิธีป้องกัน

1.เลิกสูบบุหรี่
2.งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3.กลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว ควรดูแลรักษาสุขภาพตามที่แพทย์แนะนำ ควรรับประทานยาและไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอตามแผนการรักษา
4.ควบคุมน้ำหนักตัวเองให้อยู่ในเกณฑ์
5.ออกกำลังกายวันละ 30 นาที อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์
6.ทำจิตใจให้ผ่อนคลาย มีการจัดการความเครียดที่เหมาะสม
7.ลดอาหารหวาน มัน เค็ม และเพิ่มผัก ผลไม้  
8.ตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง.

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามข่าวก่อนใครได้ที่
- Website : www.thairath.co.th
- LINE Official : Thairath

ดูข่าวต้นฉบับ