ราชสวัสดิ์ 10 ประการ

NATIONTV อัพเดต 22 ต.ค. 2562 เวลา 02.28 น. • เผยแพร่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 00.15 น. • Nation TV
ราชสวัสดิ์ 10 ประการ

กรณีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ข่าวใหญ่เมื่อวานนี้(22 ต.ค.62) หลายคนเกิดความสงสัยว่า ผิดราชสวัสดิ์ คืออะไร ที่เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี พ้นจากตำแหน่ง

ราชสวัสดิ์หมายถึง กฎหรือข้อกำหนดที่ผู้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทต้องกระทำตาม

ผิดราชสวัสดิ์ จึงหมายถึงการฝ่าฝืนกฎหรือข้อกำหนดนั้น

ความหมายของคำว่า ราชสวัสดิ์ อยู่ในพระราชนิพนธ์ "ราชสวัสดิ์ 10 ประการ" ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้พระราชทานไว้เพื่อเป็นข้อเตือนใจและข้อปฏิบัติแก่ราชสำนัก ดังนี้

 • โบราณว่าเป็นข้าจอมกษัตริย์
 • ราชสวัสดิ์ต้องเพียรเรียนรักษา
 • ท่านกำหนดจดไว้ในตำรา
 • มีมาแต่โบราณช้านานครัน
 • หนึ่งวิชาสามารถมีอย่างไร
 • ไม่ปิดไว้ให้ท่านทราบทุกสิ่งสรรพ์
 • หนึ่งกล้าหาญทำการถวายนั้น
 • มุ่งมั่นจนสำเร็จเจตนา
 • หนึ่งมิได้ประมาทราชกิจ
 • ชอบผิดตริตรึกหมั่นศึกษา
 • หนึ่งสัตย์ซื่อถือธรรมจรรยา
 • เหมือนสมาทานศิลไว้ให้มั่นคง
 • หนึ่งเสงี่ยมเจียมตัวไม่กำเริบ
 • เอื้อเอิบหยิ่งเย่อเพ้อหลง
 • หนึ่งอยู่ใกล้ชิดติดพระองค์
 • ไม่ทำเทียมด้วยทะนงพระกรุณา
 • หนึ่งไซร้ไม่ร่วมพระราชอาสน์
 • ด้วยอุบาทว์จัญไรเป็นหนักหนา
 • หนึ่งเข้าเฝ้าสังเกตซึ่งกิจจา
 • ไม่ใกล้ไกลไปกว่าสมควรการ
 • หนึ่งเข้าเฝ้าชาวในไม่พันพัว
 • เล่นหัวผูกรักสมัครสมาน
 • หนึ่งสวามิภักดิ์ใคร่ในภูบาล
 • ถึงถูกกริ้วทนทานไม่ตอบแทน

ราชสวัสดิ์ เป็นคำสอนที่สืบต่อกันมายาวนาน โดยเฉพาะในหมู่ข้าราชบริพารและทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ โดยมีการอธิบายว่ามีที่มาจาก "ราชวัสตี" แต่ด้วยการออกเสียง ราด-ชะ-วะ-สะ-ตี แบบแขกหรือแม้เปลี่ยนเสียงออกไทยเป็น ราด-ชะ-วัด-สะ-ดี แล้วก็ยังไม่คล่องปาก กอปรกับคงจะมีความเข้าใจผิดอะไรสักอย่าง จึงมีการเรียกขานชื่อเสียใหม่เป็น ราด-ชะ-สะ-หวัด (อ้างอิงจาก รฦก / วัฒนรักษ์)

ดูข่าวต้นฉบับ