ราชกิจจาฯ ประกาศ ปลดนามสกุลดัง "แก้วกำเนิด" จากบุคคลล้มละลาย

NATIONTV อัพเดต 08 พ.ย. 2562 เวลา 13.48 น. • เผยแพร่ 08 พ.ย. 2562 เวลา 13.26 น. • Nation TV
ราชกิจจาฯ ประกาศ ปลดนามสกุลดัง แก้วกำเนิด จากบุคคลล้มละลาย

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจําเลยจากล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๖๒๖/๒๕๕๘ กองบังคับคดีล้มละลาย ๖ ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ว่าศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ นางนงเยาว์ แก้วกำเนิด จำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่ศาลพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว จึงปลดให้ นางนงเยาว์ แก้วกำเนิด จำเลย ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่วันที่๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

อำภา ถาวรรัตน์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ดูข่าวต้นฉบับ