รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ปีนี้มอบให้ 3 นักวิจัย จากงานศึกษาที่ช่วยให้เราบรรเทาความยากจนลงได้

The MATTER อัพเดต 16 ต.ค. 2562 เวลา 23.12 น. • เผยแพร่ 14 ต.ค. 2562 เวลา 12.00 น. • Brief

ความยากจนเป็นปัญหาใหญ่ในระดับโลก และดูเป็นปัญหาใหญ่เกินแก้ เป็นปริศนาที่ยังไม่แน่ใจว่าแก้ได้ในวันไหน แต่จากงานวิจัยของ Abhijit Banerjee, Esther Duflo และ Michael Kremer ที่เพิ่งได้รับรางวัลโนเบลในสาขาเศรษฐศาสตร์ ปี ค.ศ.2019 จะช่วยเราทำให้ปัญหานี้เบาลงได้

งานศึกษาของทั้งสามคนมีความสำคัญตรงที่ ทำให้เราสามารถระบุได้ถึงสาเหตุของความยากจน ไปจนถึงให้ข้อสรุปได้ว่านโยบายหรือการแทรกแซงแบบไหนที่สัมพันธ์กับความยากจนที่เกิดขึ้น

พวกเขาศึกษาด้วยวิธีการแบ่งประเด็นปัญหาให้เล็กลงและจัดการได้ง่าย ควบคู่ไปกับการลงพื้นที่ศึกษาจริง จนพบว่า สิ่งที่ดีที่สุดคือการพัฒนาผลลัพธ์ทางด้านการศึกษา และสุขภาพของเด็กๆ

วิกฤตด้านการเรียนรู้ (learning crisis) จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในปัญหาความยากจนระดับโลก และผลการทำงานของทั้งสามคนก็มีตัวอย่างให้เห็นการแก้ไขที่ดีขึ้นแล้ว เช่น เด็กอินเดียกว่าห้าล้านคนได้รับประโยชน์ด้วยวิธีปรับปรุงการติวหนังสือในโรงเรียน หรือทำให้ภาครัฐ/ประชาชนให้เงินสนับสนุนบริการทางสุขภาพในหลายประเทศ

อ้างอิงจาก

https://web.facebook.com/nobelprize/photos/a.164901829102/10156746815129103/?type=3&eid=ARCC8wLRDC8liwBkXsGBuaqv3e-isoLNz6hH-f_j-pC6_7DPKir6i2g_CwZsKM15TvYvV-mtRHkCowS&xts%5B0%5D=68.ARAw5t7cfFPYXFjlpSBpAQK4lM9_bNAbwXXMpaCXToVDFYdC9pmgjaL93Q0fDJw788HEWxevcBABjRiyKahut32MZYhxQl3zW3oBqLjvgbuZkKyzTRGy1sq96Ds-T52AYwELPmZc0nsW9Ns0Y0-SLfmrPeLA-IECfvtLnCrI8rtmvBiR8snJhwztbL0z1jsZ1wnobsEak-jtWJXsagMYcxvnkedMo7ICbS1JBkpbLt3TMC7A14VzqhImg9X2fFPvDrqSC464D9gdCBkyOLi5VFBu64PeGlt7fMxvS9DaBLxFXP0axtFrnA2vNDu11uqaiTWN1xvBO1cexzaA&tn_=EEHH-R

https://www.nobelprize.org/

#Brief #TheMATTER

ดูข่าวต้นฉบับ