ราคาสินค้าเกษตร ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

รักบ้านเกิด อัพเดต 14 พ.ย. 2562 เวลา 03.50 น. • เผยแพร่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 03.50 น. • รักบ้านเกิด.คอม

ราคาสินค้าเกษตร ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ราคา ณ จุดรับซื้อ
● ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี (สด)ชื้น20-25% 8,500 บาท/ตัน ท่าข้าวรวมทรัพย์ถาวร จ.สุพรรณบุรี
● ปาล์มน้ำมัน (ทั้งทะลาย เกรด A) 3.80 บาท/กก. บจ.ตรังน้ำมันปาล์ม จ.ตรัง
● ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (แกะเมล็ดแห้ง ความชื้นไม่เกิน 14 %) 8.00 บาท/กก. หจก.ซินกวงน่าน จ.น่าน
● ถั่วเขียวแกะเมล็ด (คละเกรด) 27.00 บาท/กก. บจ.ศิริชัยอินเตอร์เทรด จ.พิจิตร

ราคาสินค้าตลาดสด
● หมู เนื้อแดง 140.00 บาท/กก. ตลาดบางกะปิ
● หอย หอยเชลล์ ฮอกไกโด 165.00 บาท/กก. ตลาด อ.ต.ก.
● ดอกจำปี 80.00บาท/ถุง100ดอก ปากคลองตลาด
● กุ้งแม่น้ำ ขนาด 8 ตัว/กก. 600.00 บาท/กก. ตลาดสัตว์น้ำบางบอน

 

*ราคาสินค้าเกษตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 

ตรวจสอบราคาสินค้าเกษตรเพิ่มเติมได้ที่
www.rakbankerd.com/price.php

ดูข่าวต้นฉบับ