ราคาข้าวต่ำสุดชาวนาโวยอยู่ไม่ได้

77kaoded เผยแพร่ 20 พ.ย. 2562 เวลา 10.20 น. • 77 ข่าวเด็ด
ราคาข้าวต่ำสุดชาวนาโวยอยู่ไม่ได้

เกษตร/พาณิชย์หอบเรื่องรายงานผู้ว่าหาทางออกข้าวราคาตกผู้ว่าแพร่สอบพบ สามปัจจัย ทำข้าวถูกเหลือตันละ8,000 บาท

ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ผลผลิตข้าวของเกษตรกรใน8 อำเภอของจังหวัดแพร่กำลังออกสู่ตลาด ชาวนาร้อยละ 80 หันมาใช้รถดูดข้าวแทนการเก็บเกี่ยวแบบเดิมๆ. ผลผลิตส่วนใหญ่เป็นข้าวเหนียวเพื่อการจำหน่ายโดยตรง

ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดสามารถจำหน่ายได้เพียงตันละ8,000 - 9,000 บาทเท่านั้น. ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ซึ่งราคาตลาดปัจจุบันความชื้น15% อยู่ที่ตันละ 11,500 - 12,500 บาท/ตันชาวนาได้ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ขอให้เข้ามาช่วยพยุงราคา

นายประภาส สานอุป รักษาการณ์เกษตรจังหวัดแพร่ นางสาวจุฬารัตน์ นุ่มนิ่ม. ผอ.กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจเกษตร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ได้เข้าพบนางกานต์เปรมปรีย์. ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เพื่อหาทางออกให้เกษตรกร

ผลการสำรวจพบสาเหตุของปัญหาราคาตกต่ำ มาจาก3 ปัจจัยหลัก คือ ความชื้นสูงเกินกว่ามาตรฐานคือมีความชื้น ราว25-30 %ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดในห้วงเวลาเดียวกันมีปริมาณมาก. และอีกปัจจัยที่ถือว่ามีผลคือการส่งออกที่มีการชลอตัว ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้สั่งการให้จุดรับซื้อโรงสีช่วยเหลือเกษตรกรเฉพาะหน้า ให้เกษตรจังหวัดแพร่ทำความเข้าใจเกษตรกรเรื่องความชื้นจะต้องไม่เก็บเกี่ยวข้าวเขียวเกินไปเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้ราคาตก
นางกานต์เปรมปรีย์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า การให้ความรู้เกษตรกรเป็นเรื่องสำคัญ ทางจังหวัดส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีลานตาก. เพื่อทำให้ผลผลิตมีมาตรฐาน ได้สั่งการให้เกษตรจังหวัดวางแผนออกแบบลานตากข้าวเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวต่อไป

สาเหตุสำคัญที่เกษตรกรประสบกับปัญหาราคาตกเนื่องจากกระบวนการเก็บเกี่ยว ชาวนาหันมาใช้บริการรับจ้างรถดูดข้าว ซึ่งจำเป็นที่จะต้องเก็บเกี่ยวทั้งหมดพร้อมๆกัน ทำให้ผลผลิตมีเมล็ดข้าวอายุแตกต่างกัน.

ดูข่าวต้นฉบับ