รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียน โครงการ “บ้านดีมีดาวน์” วันนี้วันแรก

อีจัน อัพเดต 11 ธ.ค. 2562 เวลา 05.47 น. • เผยแพร่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 03.17 น. • อีจัน
รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียน โครงการ “บ้านดีมีดาวน์” วันนี้วันแรก
หลังรัฐบาลออก มาตรการสำหรับคนอยากมū…

หลังรัฐบาลออก มาตรการสำหรับคนอยากมีบ้านใหม่ เพื่อลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการ "บ้านดีมีดาวน์" เพื่อเป็นการลดภาระและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยภาครัฐสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ (Cash Back) จำนวน 50,000 บาท ต่อราย

ล่าสุดวันนี้ 11 ธ.ค. 2562 รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียน ผ่าน www.บ้านดีมีดาวน์.com เป็นวันแรก จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2563 โดยเปิดให้ลงทะเบียน เวลา 8.00น. - 18.00 น. จำกัด 100,000 สิทธิ์

สำหรับคุณสมบุติของผู้เข้าร่วมโครงการ จะต้องมี
-สัญชาติไทย
-เป็นผู้อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากรที่มีเงินพึงได้ประเมินในปี 2561 ไม่เกิน 1,200,000 บาท ต่อปี
-เป็นผู้กู้หรือผู้กู้หลักกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
-เป็นการยื่นกู้ใหม่ (ไม่ใช่การ refinance)
-การขอสินเชื่อ ต้องเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัย และเป็นที่อยู่อาศัยที่สร้างแล้วเสร็จ ไม่รวมบ้านมือสองและทรัพย์สินรอการขายของกรมบังคับคดี
-ซื้อจากผู้ประกอบการที่เป็นผู้จัดสรรตามกฎหมายเท่านั้น
-ได้รับอนุมัติสินเชื่อและจดจำนองและทำนิติกรรมอื่นๆ แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2562 แต่ไม่เกินวันที่ 31 มี.ค. 2563

และดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
-ลงทะเบียนวันที่ 11 ธ.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 เวลา 8.00น. - 18.00น. ไม่เกิน 5 แสนราย
-ได้รับ E-mailแจ้งผลการตรวจรอบแรกใน 3 วัน
-สถาบันการเงินพิจารณาคำกู้ตามกระบวนการของธนาคาร และส่งข้อมูลของผู้กู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการให้กับระบบ
-ระบบตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากสถาบันการเงิน และแจ้งผลการตรวจสอบ
-ธอส.ได้รับข้อมูลผู้ได้รับสิทธิ์และโอนเงิน 50,000 บาท เข้าบัญชีที่สมัครพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้กู้หลัก
-ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว

ใครที่มีคุณสมบัติครบและมีแพลนซื้อบ้านใหม่ รีบลงทะเบียนได้เลยจ้า อย่ารอช้า (Cash Back) รอเราอยู่

ดูข่าวต้นฉบับ