รัฐจัดเก็บรายได้ 10 เดือนทะลุเป้าแตะแสนล้านบาท

TNN ช่อง16 อัพเดต 22 ส.ค. 2562 เวลา 03.02 น. • เผยแพร่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 03.02 น. • TNN Thailand
รัฐจัดเก็บรายได้ 10 เดือนทะลุเป้าแตะแสนล้านบาท
กระทรวงการคลังเผย ผลการจัดเก็บรายได้เข้าแผ่นดิน 10 เดือนของปีงบประมาณ 2562 จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย4.5% มูลค่า 9.12 หมื่นล้านบาท

วันนี้ (22 ส.ค.) นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2562 (ตุลาคม2561 –กรกฎาคม2562)รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน2.11ล้านล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน9.12หมื่นล้านบาท หรือ4.5%และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ6.04หมื่นล้านบาท หรือ2.9%โดยเป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร สูงกว่าเป้าหมาย4.82หมื่นล้านบาท คิดเป็น3.1%หน่วยงานอื่น สูงกว่าเป้าหมาย4.08หมื่นล้านบาท คิดเป็น31.1%รายได้ของรัฐวิสาหกิจ สูงกว่าเป้าหมาย1.48หมื่นล้านบาท คิดเป็น10.1%และการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากร สูงกว่าประมาณการ7.9พันล้านบาท คิดเป็น9.5%

อย่างไรก็ดี  ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสด  ในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ2562 (ตุลาคม2561 –กรกฎาคม2562)  รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 2.12  ล้านล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน  2.58   ล้านล้านบาท  โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 3.22  แสนล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม2562  มีจำนวนทั้งสิ้น  4.84  แสนล้านบาท

ดูข่าวต้นฉบับ