รวมภาพ การแสดงความสามารถพิเศษ ภาคใต้ GSB GEN CAMPUS STAR 2019

Campus Star เผยแพร่ 21 ต.ค. 2562 เวลา 03.44 น.
รวมภาพ การแสดงความสามารถพิเศษ ภาคใต้ GSB GEN CAMPUS STAR 2019
แคมปัส-สตาร์ ก็ไม่พลาดที่จะเก็บตกภาพบรรยากาศในงานรอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ มาฝากกันด้วยค่ะ พร้อมภาพการแสดงของเหล่าผู้แข่งขัน

ทราบผลการประกวดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ชนะเลิศตัวแทนภาคใต้ ในการประกวดโครงการ GSB GEN CAMPUS STAR 2019 – All Star Talant เพื่อค้นหาตัวแทนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 17-23 ปี จากทั่วประเทศ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติด้านความรู้ ความสามารถ ปฏิภาณ ไหวพริบ และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม รวมทั้งมีบุคลิกภาพที่ดี

การแสดงความสามารถพิเศษ ภาคใต้ GSB GEN CAMPUS STAR 2019

ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ไม่พลาดที่จะเก็บตกภาพบรรยากาศในงานรอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ มาฝากกันด้วยค่ะ พร้อมภาพการแสดงของเหล่าผู้แข่งขัน ที่แต่ละคนสวย หล่อ มีความสามารถเก่งกันสุด ๆ ไปเลยค่ะ ถ้าพร้อมไปแล้วไปชมกันได้เลย…

G-01 นางสาว ธัญญา ฟารเดอไซจ์เด้น (ธัญญ่า)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

B-01 นาย รักษ์สกล ชำนาญกิจ (โดโล)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

G-02 นางสาว เกสรา หลอดศิลป์ (ขนมจีน)

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

B-02 นาย ปฐวี ถนอมปฏิญญา (บูม)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

G-03 นางสาว เสาวลักษณ์ ชุมสุวรรณ (ใบตอง)

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

B-03 นาย สุชาครีย์ พลรัตน์ (บราวน์)

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

G-04 นางสาว ชรินรัตน์ แซ่ก๊วย (โฟน)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

B-04 นาย ชำนาญ วิเศษสิงห์ (เชน)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน

G-05 นางสาว จิดาภา ช้างประเสริฐ (มายดรีม)

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

B-05 นาย ธนาวุฒิ นาคนนท์ (โจ๊กเกอร์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

G-06 นางสาว แพรวรุ่ง รักษ์บางบูรณ์ (ควีน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

B-06 นาย ศุภชัย อรุณโชติ (ไอซ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

G-07 นางสาว กัญธิชา จำปาทอง (ไวน์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

B-07 นาย มาตาฮารี ลดากรเวทย์ (รี)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

G-08 นางสาว ชัชฎาภรณ์ ชูดำ (แอรี่)

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

B-08 นาย สานิต ทับแทน (ปาน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

G-09 นางสาว สุทฑิชา กลับช่วย (ธิชา)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

B-09 นาย ธนพงษ์ เกิดไกร (โบ๊ท)

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

G-10 นางสาว พัชชา ชูสีอ่อน (บิว)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สงขลา

B-10 นาย ไวยกรณ์ วงศ์ขาแก้ว (นิวตัน)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

G-11 นางสาว ปาลิดา เหล่าแก้ว (น้ำฝน)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

B-11 นาย ธนภัทร จารุรักษา (กัปตัน)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ภาพบรรยากาศการประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2019 รอบภาคใต้ 

Gallery ภาพการแสดงรอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้

ดูรูปเพิ่ม

กำหนดการรอบตัดสิน

  • รอบตัดสิน กรุงเทพมหานคร จัดที่ เซ็นทรัลเวิลด์ : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูข่าวต้นฉบับ