รมช.เกษตรฯลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำ เตรียมสร้างคันกั้นดินตามคลองน้ำไหล ให้สูงขึ้น

NATIONTV อัพเดต 24 ต.ค. เวลา 10.21 น. • เผยแพร่ 24 ต.ค. เวลา 10.12 น. • Nation Broadcasting Corporation Co., Ltd.

วันนี้ 24 ต.ค. 63 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานีพบปะให้กำลังใจ ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโนอึลและร่องมรสุมกำลังแรง พร้อมดูสภาพความเสียหายฝายกั้นน้ำบ่อยางที่ถูกน้ำกัดเซาะพังเสียหายดูสถานการณ์น้ำที่ฝายเขากวางทองตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์และติดตามการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนวังร่มเกล้าโดยมี นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดอุทัยธานีนายอำเภอสว่างอารมณ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยให้การต้อนรับ

จากสถานการณ์ฝนตกหนัก ทางตอนบนของลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง ระหว่างวันที่ 15-20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำไหลล้นตลิ่ง และน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของประชาชน ในพื้นที่ 6 อำเภอ 14 ตำบล 93 หมู่บ้านของจังหวัดอุทัยธานี รวมจำนวน 1,865 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 24,313 ไร่

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งเตรียมสร้างคันกั้นดินตามคลองน้ำไหลให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่ของประชาชน พร้อมให้กรมวิชาการเกษตรช่วยเหลือเยียวยาด้านเมล็ดพันธุ์พืชแก่เกษตรกรหลังน้ำลด โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปเพาะปลูกเพื่อส่งจำหน่าย เนื่องจากกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในขณะนี้นอกจากนี้ ได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งหาพื้นที่เพื่อสร้างแก้มลิงกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามนโยบายของรัฐบาลด้วย

ภาพ-ข่าว:สามสอ จันทรังษ์ จ.อุทัยธานี

ดูข่าวต้นฉบับ