รถตัดต้นพันธุ์มันสำปะหลังแบบวางรายต้น

รักบ้านเกิด อัพเดต 10 ก.ค. เวลา 07.19 น. • เผยแพร่ 10 ก.ค. เวลา 07.19 น. • รักบ้านเกิด.คอม

เพื่อให้เป็นเครื่องทุ่นแรง สามารถใช้ทดแทนแรงงานคน ลดเวลาและขั้นตอนในการตัดต้นพันธุ์มันสำปะหลัง 4 หนุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ประกอบด้วย "ต้น" นายจักรพันธุ์ เพ็ชรกลม "บอล" นายอนุวัฒ เจริญสุข "เบียร์" นายคณิศร แก้วใส และ "เก็ต" นายวุฒิชัย ชาวสวน โดยมี ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ เป็นที่ปรึกษา

Plant/8547_1.jpg

บอล ตัวแทนผลงาน เล่าว่า โครงสร้างรถตัดต้นพันธุ์มันสำปะหลังแบบวางรายต้นแบบประกอบด้วย
1.โครงชุดตัด ใช้สำหรับติดตั้งชุดใบตัดและชุดลำเลียงเข้าและลำเลียงออก ใช้เหล็กกล่องขนาด 23 x 28 หนา 1.5 มม. ขนาดหน้าตัด 1 นิ้ว คูณ 2 นิ้ว
2.สายพานลำเลียงส่วนด้านบน-ด้านล่างและสายพานลำเลียงด้านหลัง ใช้เป็นสายพานแบน ทำหน้าที่รวบต้นมันเข้าไปหาใบตัดล่างและใบตัดบนเพื่อตัดโคนต้นและยอดของต้นมันสำปะหลังและเคลื่อนที่ไปยังด้านหลัง เพื่อเข้าสู่กระบวนการลำเลียงออกด้านข้างเพื่อวางราย ออกแบบระบบลำเลียงเข้าทั้ง 2 ข้างให้มีระยะห่าง 72 ซม. และส่วนของลำเลียงออกด้านข้างให้เอียง 73 องศา เพื่อให้รองรับต้นมันที่ถูกตัดแล้ว ออกแบบโดยใช้เหล็กเพลาขนาด 25.4x1080 โดยที่ปลายเพลาทั้ง 2 ด้านจะมีตุ๊กตาขนาด 1 นิ้วรองรับ โดยจะมีเฟืองโซ่ติดอยู่ที่ด้านบนของเพลาและใช้มอเตอร์ไฮดรอลิกเป็นตัวขับเคลื่อนสายพาน เพื่อให้เพลาเคลื่อนที่ในระบบลำเลียงเข้าและลำเลียงออกวางราย
 

Plant/8547_2.jpg

3.ชุดใบตัดล่าง-ใบตัดบนทำหน้าที่ตัดต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่โคนต้นและยอดของต้นพันธุ์มันสำปะหลัง ใบตัดที่ใช้จะเป็นใบเลื่อยวงเดือน ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ซม. จำนวนฟัน 30 ฟัน โดยจะแบ่งเป็นใบตัดล่าง 1 ใบและใบตัดบน 1 ใบ โดยจะออกแบบให้ใบตัดด้านล่างล้ำหน้าจากใบตัดบน เพื่อให้เกิดการตัดส่วนของลำต้นก่อนที่จะเข้าไปสู่กระบวนการตัดยอดต้น สาเหตุที่ใช้ใบเลื่อยวงเดือนเพราะว่าในการตัดต้นมันโดยใช้ใบเลื่อยวงเดือน ต้นมันที่ถูกตัดจะมีรอยเรียบและเปอร์เซ็นต์การแตกหักน้อย
4. มอเตอร์ไฮดรอลิกทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนใบตัดล่าง-ใบตัดบน สายพานลำเลียงเข้าและสายพานลำเลียงออกโดยที่ด้านล่างของมอเตอร์ไฮดรอลิกจะต่อเข้ากับพู่เล่ย์ขนาด 3 นิ้ว และสายพานร่อง A เพื่อเป็นตัวขับสายพานเพื่อให้ใบตัดหมุน โดยที่ความเร็วของใบตัดจะขึ้นอยู่กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์
 

Plant/8547_3.jpg

5.ระบบส่งกำลัง (ใช้เพลา PTO เป็นตัวส่งกำลัง) ทำหน้าที่เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนให้ปั๊มไฮดรอลิกหมุน เพื่อส่ง Pressure ไปยังชุดตัดและกระบอกไฮดรอลิก หลังจากนั้นน้ำมันไฮดรอลิกจะไหลเข้าไปที่มอเตอร์ไฮดรอลิก เพื่อขับให้ใบตัดล่าง-ใบตัดบน ชุดลำเลียงเข้าและลำเลียงออกให้ทำงาน โดยที่ความเร็วในการหมุนจะขึ้นอยู่กับแรงดันของน้ำมันไฮดรอลิกและความเร็วรอบของ PTO
 

หลักการทำงานของรถตัดต้นพันธุ์มันสำปะหลังแบบวางรายต้นแบบ เริ่มจากตัวรถแทรกเตอร์ KUBOTA L3608 ขนาด 36 แรงม้า ส่งถ่ายกำลังด้วยระบบไฮดรอลิก มายังกระบอกยกชุดตัดและในส่วนของชุดตัดทั้งหมด โดยที่ส่วนหน้าสุดของชุดตัดจะเป็นชุดรวบต้นมันสำปะหลัง ส่งเข้ามาหาชุดตัดล่างและชุดตัดบน ซึ่งชุดใบตัดล่างจะติดตั้งให้อยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 20 เซนติเมตร และชุดตัดบนจะอยู่สูงขึ้นไปจากใบตัดล่าง 140 เซนติเมตร ระบบผลักออกจะคอยรับต้นพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อวางราย

 

Plant/8547_4.jpg

โดยตนและเพื่อนได้ทำการทดสอบรถตัดต้นพันธุ์มันสำปะหลังแบบวางรายที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 3 ระดับ คือที่ความเร็วรอบ 1,500 2,000 และ 2,500 รอบต่อนาทีตามลำดับ จากผลการทดสอบพบว่าการใช้ความเร็วรอบที่ดีที่สุดที่ความเร็วรอบ 2,500 รอบต่อนาที สามารถทำงานได้ดีที่สุด โดยมีความสามารถในการทำงาน 1 ไร่ต่อชั่วโมง เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย 22 เปอร์เซ็นต์ และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ 7 ลิตรต่อชั่วโมง ระหว่างที่ทำการทดสอบยังพบว่ารถตัดต้นพันธุ์มันสำปะหลังแบบวางรายยังมีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข "ต้นมันที่ออกมานั้นวางไม่เป็นระเบียบ" จึงจะนำมาปรับปรุงโดยการติดตั้ง "วาล์วควบคุมอัตราการไหลของไฮดรอลิก" เพราะเครื่องไม่มีวาล์วควบคุมอัตราการไหลของไฮดรอลิก จึงทำให้การทำงานของเครื่องไม่เต็มประสิทธิภาพจึงทำให้ระบบวางรายนั้นทำงานเร็วเกินไป ควรที่จะมีวาล์วควบคุมอัตราการไหลของไฮดรอลิก เพื่อที่จะได้จำกัดความเร็วของมอเตอร์ได้ เพราะจะทำให้การวางรายได้ผลดีขึ้น

 

ทั้งนี้รถตัดต้นพันธุ์มันสำปะหลังแบบวางรายเป็นเพียงรถต้นแบบ ราคาประมาณ 560,000 บาท เกษตรกรชาวมันสำปะหลังท่านใดสนใจตนเองยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.09-3013-7113 -08-95-8027

ดูข่าวต้นฉบับ