ยูเนสโกขึ้นทะเบียน “นวดแผนไทย” เป็นมรดกวัฒนธรรมฯ

กรุงเทพธุรกิจ เผยแพร่ 13 ธ.ค. 2562 เวลา 03.18 น.

ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของยูเนสโก ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 8-14 ธ.ค.2562 ณ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลอมเบีย มีมติรับรองและประกาศให้ "นวดไทย" ขึ้นทะเบียนในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติหลังจากประเทศไทยได้เข้าร่วมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2559 ในลำดับสมาชิกที่ 170

ทั้งนี้ "นวดไทย" เป็นมรดกฯ ของไทย รายการที่สอง ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนกับยูเนสโก ต่อจากรายการ "โขน" ที่ขึ้นไปแล้วเมื่อปลายปี 2561

สำหรับ การประชุมครั้งนี้ฯ มีวาระประกาศผลการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ประจำปี 2562 จำนวนรวม 52 รายการ ประกอบด้วย -Urgent List (6 รายการ) -Representative List (42 รายการ) และ -Good Practice List (3 รายการ) โดยนวดไทย จัดอยู่ในกลุ่ม Representative List of ICH หรือ รายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เตรียมแถลงข่าวสรุปผลการประกาศขึ้นทะเบียนนวดไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ประจำปี 2562 วันนี้ (13 ธ.ค.62) เวลา 11.00 น. ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร หรือ วัดโพธิ์

ทั้งนี้ การนวดแผนไทยเพื่อคลายเส้น และแก้ปวดเมื่อย ถือเป็นองค์ความรู้เก่าแก่และเป็นภูมิปัญญาที่คนไทยสืบทอดต่อกันมายาวนาน จากรุ่นสู่รุ่น และถือเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลก

ขณะที่หมอนวดแผนไทยที่มีความเชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงโด่งดังที่มีจำนวนไม่น้อย สามารถใช้ศาสตร์เก่าแก่ชนิดนี้สร้างเงินรายได้เป็นกอบเป็นกำ ทั้งในประเทศไทย รวมถึง ตามสปาหรูระดับไฮ-เอ็นด์เพื่อสุขภาพตามเมืองใหญ่ทั่วโลกทั้งที่ นิวยอร์ค ลอนดอน และฮ่องกง

ดูข่าวต้นฉบับ