ยื่น 'กมธ.ปราบโกง สภาฯ' ​สอบ 'สรรเสริญ' ปมใช้อำนาจเอื้อการเมือง

กรุงเทพธุรกิจ เผยแพร่ 17 ก.ย 2562 เวลา 08.04 น.

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.62 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร รับเรื่องร้องเรียนจากนายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ตรวจสอบ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ใน 2 กรณี คือ กรณีออกคำสั่งโดยไม่ชอบและไม่เป็นกลางทางการเมืองให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติเหตุทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ระหว่างที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส.ทั้วไป พ.ศ.2562 เพื่อเป็นคุณและเป็นโทษกับผู้สมัคร ส.ส. และ กรณีไม่ดูแลการดำเนินโครงการก่อสร้างฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 แห่ง ภายใต้งบประมาณปี2559 วงเงิน 25 ล้านบาท ให้เป็นไปตามระเบียบ เนื่องจากก่อสร้างอาคารดังกล่าวแม้จะก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบ พบความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ และบริษัทเอสจีอาร์ เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด ผู้รับจ้าง รับผิดชอบปรับปรุงแต่ไม่เป็นไปตามแบบก่อสร้าง ซึ่งกรณีดังกล่าวว่าพล.ท.สรรเสริญ รับเงินจากผู้รับจ้างเพื่อเร่งรัดผู้ใต้บังคับบัญชาจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างด้วย

ดูข่าวต้นฉบับ