ยึดเงินกู้ 191 ล้านเข้ากองทุนพรรคการเมือง กก.บริหารอนาคตใหม่ยังต้องลุ้นโทษจำคุก

workpointTODAY อัพเดต 21 ก.พ. เวลา 16.15 น. • เผยแพร่ 21 ก.พ. เวลา 15.18 น. • Workpoint News
ยึดเงินกู้ 191 ล้านเข้ากองทุนพรรคการเมือง กก.บริหารอนาคตใหม่ยังต้องลุ้นโทษจำคุก

จากการที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในกรณีกู้เงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 191.2 ล้านบาท . ในคำวินิจฉัยระบุว่า การกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่ รวม 191.2 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า ถือเป็นการให้ผลประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นเงินได้ เมื่อรวมกับเงินบริจาคที่นายธนาธร บริจาคไปแล้ว 8.5 ล้านบาท . ย่อมชัดแจ้งว่าเป็นกรณีการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินสิบล้านบาทต่อปีซึ่งต้องห้ามตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 66 วรรคสอง การกู้ยืมเงินของพรรคอนาคตใหม่ มีเจตนาหลีกเลี่ยงการรับบริจาคเงิน ตาม มาตรา 66 จึงเป็นการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 72 อันเป็นเหตุให้ถูกยุบพรรคด้วย

สำหรับ ความผิด ตาม มาตรา 66 ระบุโทษไว้ใน มาตรา 125 - พรรคถูกปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท - ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคห้าปี - ให้เงินส่วนที่เกินสิบล้านบาทตกเป็นของกองทุนพรรคการเมือง (นายธนาธร บริจาคไปแล้ว 8.5 ล้านบาท เท่ากับต้องส่งเงิน 189.7 ล้านบาทเข้ากองทุน)

ส่วนผู้ให้กู้คือ นายธนาธร มีความผิดตาม มาตรา 124 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งห้าปี

ขณะที่ความผิดตามมาตรา 72 ระบุไว้ในมาตรา 126 - ผู้ดำรงตำแหน่งในพรรค ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ - ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ซึ่งศาลตัดสิน 10 ปี) . นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า กรรมการบริหารพรรค อาจจะถูกดำเนินคดีอาญา ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 87 ที่กำหนดว่า เงินและทรัพย์สินของพรรคการเมืองต้องนําไปใช้จ่ายเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง แต่การนำเงินที่ได้ไปใช้หนี้บางส่วนให้นายธนาธรแล้ว  ซึ่งจะมีความผิดตามมาตรา 132 หัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง และเหรัญญิกพรรคการเมืองผู้ใดนําหรือยินยอมให้บุคคลอื่นนําเงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมืองไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น หรือนําไปใช้เพื่อการอื่นใด อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 87 วรรคหนึ่งต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูข่าวต้นฉบับ