ยึดคืน 16 ไร่! “ป่าพรุ-ป่าต้นน้ำ” บุกรุกปลูกปาล์มน้ำมัน

new18 เผยแพร่ 16 ก.ค. เวลา 11.00 น. • new18
ยึดคืน 16 ไร่! “ป่าพรุ-ป่าต้นน้ำ” บุกรุกปลูกปาล์มน้ำมัน

เจ้าหน้าที่ป่าไม้กระบี่ เข้าปักป้ายยึดคืนพื้นที่ป่าพรุ ป่าต้นน้ำ เนื้อที่ 16 ไร่ หลังตรวจพบนายทุนรุกปลูกปาล์มน้ำมัน

วันที่ 16 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ สำนัก 12 สาขากระบี่ ได้ทำการสำรวจพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันของนายทุนรายหนึ่ง ตามหนังสือร้องเรียนมีการบุกรุกป่าปลูกปาล์มน้ำมัน ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ 5 ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ ซึ่งพบว่าเป็นของนายทุนรายหนึ่ง และบริเวณสวนปาล์มน้ำมันนั้นบุกรุกพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาทอง ป่าไสไทย และป่าอ่าวนาง เนื้อที่ 2 ไร่และป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2515 จำนวนเนื้อที่ 14 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา รวมจำนวนเนื้อที่ 16 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา นั้น

ล่าสุดเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ.4(ในช่อง)สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ได้นำป้ายเข้าไปติดที่สวนปาล์มน้ำมัน ดังกล่าวเพื่อประกาศให้เป็นพื้นที่ ที่ถูกตรวจยึด ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีการปลูกปาล์มน้ำมัน อายุ ประมาณ 5 ปี โดยห้ามผู้ใดเข้าทำประโยชน์ ยึดถือ ครอบครอง พื้นที่ตรวจยึดบริเวณนี้ปรากฏการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ฐาน "ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า เข้ายึดถือและครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต" พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 "ยึดถือครอบครองทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถางทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต"

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ทำการติดป้ายประกาศทั้งหมด 2 จุด ในบริเวณรอบๆ พื้นที่ ที่เป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ และไม่ให้ใครเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว เตรียมฟื้นฟูพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ต่อไป
ด้านนายพงศ์ศักดิ์ ขยันการ อ.62 ปี ชาวบ้านที่ร้องเรียน กล่าวด้วยว่า สำหรับสวนปาล์มน้ำมันของนายทุนรายนี้ เดิมเป็นป่าพรุ ป่าต้นน้ำ ของตำบลหนองทะเล และพื้นที่ใกล้เคียง แต่เมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมา มีนายทุนรายหนึ่งเข้ามาปรับพื้นที่ป่าพรุปลูกปาล์มน้ำมัน แต่ไม่เคยมีหน่วยงานใดเข้ามาตรวจสอบ และหลังจากที่ตนร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ ในที่สุดป่าไม้ จ.กระบี่ ได้เข้ามาตรวจสอบและพบว่ามีการบุกรุกป่า จนนำไปสู่การยึดคืนเป็นของรัฐในที่สุด

ดูข่าวต้นฉบับ