ศูนย์ดำรงธรรมตรังเดินหน้าแก้ปัญหาประชาชน

สยามรัฐ อัพเดต 19 ส.ค. เวลา 05.48 น. • เผยแพร่ 19 ส.ค. เวลา 05.48 น. • สยามรัฐออนไลน์
ศูนย์ดำรงธรรมตรังเดินหน้าแก้ปัญหาประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาดินพังทลาย สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จากกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากบ้านพักอาศัยที่อยู่บริเวณริมตลิ่งคลองนางน้อยเกิดปัญหาดินพังทลาย โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนมีดินพังทลายเพิ่มมากขึ้นทุกปี ปัจจุบันถูกน้ำเซาะเสียหายไปแล้วรวมกว่า 30 เมตร ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ปลัดอำเภอเมืองตรัง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก

นายลือชัย ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า บ้านของผู้ร้องเรียนที่อยู่บริเวณริมตลิ่งคลองนางน้อย และเกิดดินพังทลายจากการกัดเซาะของน้ำจริง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก ได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำเซาะในพื้นที่ ที่มีการร้องเรียนดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งได้ตั้งงบประมาณก่อสร้างไว้ และได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
“ ขณะนี้ อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอหนังสือรับรองของจังหวัดตรัง เพื่อนำมาประกอบการขออนุญาตก่อสร้างต่อสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาตรัง ต่อไป ซึ่งประชาชนเจ้าของที่ดินที่ได้รับความเดือดร้อน หรือผู้ที่มีที่ดินบริเวณข้างเคียง ต่างมีความเชื่อมั่นในกระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน และโครงการดังกล่าวเป็นการลดปัญหาที่อาจเกิดจากการถูกน้ำกัดเซาะที่ดิน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายของบ้านอาศัยในอนาคตต่อไปด้วย” นายลือชัย กล่าว

ดูข่าวต้นฉบับ