สภาฯเห็นชอบรายงานสร้างความปรองดอง

สยามรัฐ อัพเดต 19 ส.ค. เวลา 07.45 น. • เผยแพร่ 19 ส.ค. เวลา 07.45 น. • สยามรัฐออนไลน์
สภาฯเห็นชอบรายงานสร้างความปรองดอง

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.เวลา 13.30 น.ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณารายงานแนวทางการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ ของคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นการพิจารณาที่ค้างมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางตามที่กมธ.เสนอมา ทั้งเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ และการนิรโทษกรรมผู้กระทำผิดในคดีที่มีมูลเหตุจากแรงจูงใจทางการเมือง ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน อาทิ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น และการนิรโทษกรรมที่ควรทำเฉพาะกรณีความผิดทางการเมือง ส่วนกองทัพไม่ควรทำรัฐประหาร ให้ทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติอย่างเดียว เรื่องความขัดแย้งทางการเมือง ควรให้กระบวนการเมืองแก้ปัญหากันเอง

หลังจากที่ส.ส.อภิปรายครบถ้วนทุกคนแล้ว นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า เห็นความสำคัญของรายงานฉบับนี้ว่า ที่ประชุมควรลงมติรับไว้ และส่งต่อให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการปรับใช้ เพื่อสร้างความปรองดองคนในชาติ จึงเสนอให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ 88 คือ เมื่อไม่มีใครคัดค้านญัตติ ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบ ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วย จึงให้ส่งต่อรายงานดังกล่าวให้รัฐบาลพิจารณาโดยไม่มีการลงมติ

ดูข่าวต้นฉบับ