ม็อบจุฬายันเดินหน้าชุมนุมเย็นนี้ แม้ทางมหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้จัดกิจกรรมในพื้นที่

SpringNews อัพเดต 14 ส.ค. เวลา 05.56 น. • เผยแพร่ 14 ส.ค. เวลา 05.56 น. • SpringNews
ม็อบจุฬายันเดินหน้าชุมนุมเย็นนี้ แม้ทางมหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้จัดกิจกรรมในพื้นที่

จากกรณีที่กลุ่ม Spring Movement และคณะจุฬาฯ ประกาศ จัดกิจกรรมจุฬารวมพล เสาหลักจะหกเผด็จการ เพื่อแสดงพลังประชาชน ผู้จะไม่ยอมถูกคุกคาม ข่มขู่ จากอำนาจเผด็จการ โดยกำหนดการเบื้องต้นเป็นวันที่ 14 ส.ค.2563 เวลา 16.00 น. ซึ่งจะใช้พื้นที่ลานว่างใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริเวณฝั่ง สระน้ำ โดยได้ประกาศเชิญชวนผ่านสื่อโซเชี่ยลมีเดียมาก่อนหน้านี้แล้วนั้น

ล่าสุด วันนี้(14 ส.ค.2563)สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกหนังสือเรื่อง แจ้งผลการขออนุญาต จัดกิจกรรม โดยเรียนถึง คณะจุฬาฯ และกลุ่มสปริงมูฟเมนท์ โดยระบุว่า เรื่อง ไม่อนุมัติให้จัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย

​ตามที่กลุ่มคณะจุฬาฯ และสปริงมูฟเมนต์ มีหนังสือขออนุญาตจัดกิจกรรมภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อผลักดันปัญหาของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อให้ความรู้ด้านการเมืองของนิสิตต่อสถานการณ์ทางการเมืองไทยในปัจจุบัน ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 -20.00 น. นั้น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธ และไม่กระทำการใดที่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

​เมื่อพิจารณาหนังสือของนิสิตแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการใช้สิทธิเสรีภาพในฐานะประชาชนของนิสิตและเพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยให้แก่นิสิตอย่างเต็มที่ สำนักบริหารกิจการนิสิตจึงเห็นว่าควรจะได้มีการหารือกับนิสิตผู้ขออนุญาตโดยตรงถึงแผนการดำเนินการจัดการชุมนุมให้เกิดความรอบคอบ ทั้งในแง่ของรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม การจัดกิจกรรมที่เป็นไปภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแผนการบริหารการจัดการพื้นที่และดูแลความปลอดภัยที่ครบถ้วนเพียงพอ มิให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายและขยายวงความขัดแย้งจนอาจจะนำไปสู่ความรุนแรง การที่ผู้ขออนุญาตได้จัดส่งหนังสือขออนุญาตจัดกิจกรรมดังกล่าวในระยะเวลาที่กระชั้นชิดมาก ทำให้สำนักบริหารกิจการนิสิตไม่สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่แจ้งขอได้ทันกำหนดเวลา

​ด้วยความห่วงใยต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนิสิตตลอดจนประชาคมจุฬาฯ สำนักบริหารกิจการนิสิต จึงยังไม่อาจอนุญาตให้จัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้ ทั้งนี้ขอให้ผู้ประสานงานของนิสิตผู้ขออนุญาตมาพบที่สำนักบริหารกิจการนิสิต เพื่อหารือในรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมและทำความตกลงร่วมกันกับมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมต่อไป

​อนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถอนุญาตให้นิสิตจัดกิจกรรมของนิสิตได้โดยกิจกรรมต้องมีรูปแบบการจัดกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์และไม่ต้องห้ามตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. เป็นกิจกรรมที่จัดโดยนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรูปแบบเชิงวิชาการ

2. เป็นกิจกรรมที่ไม่มีการพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์

3. เป็นกิจกรรมที่ไม่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย

4. เป็นกิจกรรมที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพหรือความเชื่อของผู้อื่น

5. เป็นกิจกรรมที่ไม่มีความเสี่ยงนำไปสู่ความขัดแย้งหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น และนำไปสู่ความรุนแรงในสังคม

ทั้งนี้ หากปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนดำเนินกิจกรรมโดยไม่รับอนุญาต นิสิตที่ขอจัดกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะถูกดำเนินการทางวินัยตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้พื้นที่บริเวณที่มีกิจกรรม

​​จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเสมอ โดยกิจกรรมนิสิตนั้นต้องอยู่ภายใต้กรอบแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้งการรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และเป็นกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

ขณะที่ให้หลังการแจ้งผลการขออนุญาตจัดกิจกรรมดังกล่าวของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปรากฎได้ไม่นาน เพจเฟซบุ๊ก คณะจุฬาฯ ในฐานะ 1 ในผู้นำการจัดกิจกรรม ได้โพสต์ข้อความตอบกลับโดยเป็นการเผยแพร่หนังสือคำตอบผลการขออนุญาตจัดงานดังกล่าว พร้อมระบุข้อความว่า

อ๋อ…ค่ะ //ยิ้ม เจอกัน 16.00 น. ชาวจุฬาขอเธอมาช่วยรวมพล ลานพระบรมรูปสองรัชกาล หากผู้จัดจะต้องโดนลงโทษทางวินัยเพื่อได้ขับไล่เผด็จการ ก็คงต้องยอมแล้วค่ะ #เสาหลักจะหักเผด็จการ #ผู้จัดยอมโดนตัดคะแนนแต่ไม่ยอมรับใช้เผด็จการ

 

ดูข่าวต้นฉบับ