มาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาท/เดือน ให้กลุ่มไหน ใครจะได้เงินบ้าง

THE STANDARD อัพเดต 08 เม.ย. เวลา 13.40 น. • เผยแพร่ 08 เม.ย. เวลา 13.39 น. • thestandard.co
มาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาท/เดือน ให้กลุ่มไหน ใครจะได้เงินบ้าง
มาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาท/เดือน ให้กลุ่มไหน ใครจะได้เงินบ้าง

มาตรการรัฐบาลให้เงินเยียวยาจากผลกระทบของโควิด-19 เดือนละ 5,000 บาท นาน 3 เดือน กับกลุ่มอาชีพอิสระรวม 9 ล้านคน แต่ตอนนี้มีคนลงทะเบียนกว่า 24 ล้านคน 

ใครบ้างที่จะได้เงินก้อนนี้ และมีคนลงทะเบียนที่จะได้รับเงินงวดแรก (8-10 เมษายน) กี่คน 

 

 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

ดูข่าวต้นฉบับ