มาตรการตัดแต้มหวังเพิ่มวินัยจราจร คนละ 12 ตัด 0 พักขับ 3 เดือน

ไทยรัฐออนไลน์ - ในประเทศ อัพเดต 18 ต.ค. 2562 เวลา 02.22 น. • เผยแพร่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 02.25 น.
ภาพไฮไลต์

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า สาเหตุของปัญหาการจราจรติดขัด ส่วนหนึ่งมาจากการขับขี่ที่ไม่เคารพกฎหมาย ล่าสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงแก้ไขปรับปรุงกฎหมายจราจรเพื่อควบคุมให้ผู้ขับขี่ มีระเบียบวินัยมากขึ้น หนึ่งในนั้นก็คือ มาตรการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับขี่ หรือมาตรการตัดแต้ม

ก่อนหน้านี้ ตร.เคยนำมาตรการนี้มาบังคับใช้แล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี 2545 แต่ติดอุปสรรคหลายประการ จึงได้ชะลอและนำไปปรับปรุงแก้ไข จนเตรียมนำกลับมาบังคับใช้อีกครั้งเร็วๆนี้ ซึ่ง พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผู้บัญชาการศึกษา (รอง ผบช.ศ.) ในฐานะคณะทำงานแก้ไขกฎหมาย ตร. จะมาให้รายละเอียดกับ “รายงานพิเศษ”

----------------------

ถาม-มาตรการตัดคะแนน มีรายละเอียดอย่างไร

พล.ต.ต.เอกรักษ์ - มาตรการนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนภายในเดือน พ.ย.2562 โดยจะต้องประกาศลงราชกิจจานุเบกษาให้ทันภายในวันที่ 19 ธ.ค.2562 ส่วนการบังคับใช้หลังจากประกาศฯ จะมีการกำหนดเวลาเพื่อความเหมาะสมอีกครั้ง

มาตรการตัดแต้มจะกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ทุกประเภทมีคะแนนความประพฤติในการขับขี่ คนละ 12 คะแนน โดยกรณีพบตัวผู้ขับขี่ที่กระทำความผิดให้ตัดคะแนนผู้ขับขี่นั้น แต่ถ้าไม่พบตัวให้ตัดคะแนนเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครอง ยกเว้นกรณีเป็นนิติบุคคล

ทั้งนี้ ความผิดที่จะต้องถูกตัดคะแนน แบ่งเป็น ตัดคะแนน 1 คะแนน ได้แก่ ขับรถในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่คาดเข็มขัด ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับขี่บนทางเท้า ไม่ชำระค่าปรับ ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด ไม่หลบทางให้รถฉุกเฉิน ไม่หยุดให้คนเดินข้ามถนน ตัดคะแนน 2 คะแนน ได้แก่ ฝ่าสัญญาณไฟแดง ขับรถย้อนศร ขับขี่ด้วยความประมาทหวาดเสียว ขับรถระหว่างถูกพักใบอนุญาตขับขี่ ขับรถขณะเมาสุราหรืออย่างอื่น ตัดคะแนน 3 คะแนน ได้แก่ ขับรถขณะหย่อนความสามารถ ขับรถขณะเมาสุรามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ขับรถผิดปกติวิสัย จัดให้การแข่งรถในทาง ขับรถในขณะเสพยาเสพติด

ตัดคะแนน 4 คะแนน ความผิดได้แก่ ขับรถขณะเมาสุรา โดยมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 200 มิลลิ-กรัมเปอร์เซ็นต์ ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย ได้รับอันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย ขับรถในขณะเสพยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น แข่งรถโดยไม่ได้รับอนุญาต

กรณีที่กระทำผิดครั้งเดียวและเป็นความผิดหลายข้อหา ให้ตัดคะแนนตามจำนวนคะแนนที่กำหนดของแต่ละข้อหา เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 8 คะแนน สำหรับการกระทำผิดครั้งนั้น ส่วนขั้นตอนการบันทึกประวัติการกระทำความผิดและการตัดคะแนน ให้มีผลในวันที่ชำระค่าปรับ หรือให้มีผลถัดจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ส่งหนังสือแจ้งการไม่ปฏิบัติตามใบสั่งนั้น กรณีที่ต้องมีการสอบสวนและฟ้องคดีต่อศาลให้บันทึก ณ วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด

ถาม - ผู้ที่ถูกตัดคะแนนจะมีผลอย่างไร

พล.ต.ต.เอกรักษ์ - ผู้ที่ถูกตัดคะแนนเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน สามารถขอเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัยจราจรตามหลักสูตรที่กำหนดเพื่อขอคืนคะแนน แต่ถ้าไม่เข้ารับการอบรมจะได้รับคืนคะแนน เมื่อครบกำหนด 1 ปีนับแต่วันที่ถูกตัดคะแนน กรณีถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ถ้าไม่ผ่านการอบรมเมื่อครบ 1 ปีจะได้รับคืนคะแนน 8 คะแนน เท่านั้น ส่วนคนที่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ทุกประเภท คราวละ 90วัน

เชื่อว่ามาตรการนี้จะทำให้ผู้ขับขี่มีระเบียบวินัยและเคารพกฎจราจรมากขึ้น!!!!!

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามข่าวก่อนใครได้ที่
- Website : www.thairath.co.th
- LINE Official : Thairath

ดูข่าวต้นฉบับ