มาดูกันว่าดอกเบี้ยลด0.25%ค่าผ่อนบ้านลดไปเท่าไหร่

ฐานเศรษฐกิจ เผยแพร่ 08 พ.ย. 2562 เวลา 12.04 น.

 

ธนาคารพาณิชย์ต่างพากันประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค่ารายย่อยชั้นดี MRR ลงเฉลี่ย 0.25% ตอบรับมติคณะกรรมการนโยบายการเงินที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 1.5% ลงมาเหลือ 1.25% ซึ่งหลายคนสงสัยว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR ที่ลดลง 0.25% จะช่วยลดภาระการผ่อนบ้านเท่าไหร่  "ฐานเศรษฐกิจ"มีคำตอบในเรื่องนี้

กรณีกู้ซื้อบ้านราคา 1 ล้านบาท  ผ่อนชำระ 30 ปี ดอกเบี้ยเดิมอยู่ที่ 6.75%  ค่าผ่อนต่อเดือนจะอยู่ที่  7,200  บาท ถ้าดอกเบี้ยลดลง 0.25%  ค่าผ่อนบ้านแต่ละเดือนจะเหลือ 7,000 บาทหรือลดลง 200 บาทต่อเดือน 1 ปีประหยัดค่าผ่อนบ้าน 2,400 บาท

กรณีกู้ซื้อบ้านราคา 1 ล้านบาท  ผ่อนชำระ 25  ปี ดอกเบี้ย 6.75%  ค่าผ่อนต่อเดือนจะอยู่ที่  7,600  บาท ถ้าดอกเบี้ยลดลง 0.25% ค่าผ่อนบ้านจะลดเหลือ 7,400  บาทต่อเดือน หรือลดลง 200 บาทต่อเดือน หรือ 2,400 บาทต่อปี

 

กรณีกู้ซื้อบ้านราคา 2  ล้านบาท  ผ่อนชำระ 30 ปี ดอกเบี้ยเดิมอยู่ที่ 6.75%  ค่าผ่อนต่อเดือนจะอยู่ที่ 14,400 บาท ถ้าดอกเบี้ยลดลง 0.25%  ค่าผ่อนบ้านแต่ละเดือนจะเหลือ 14,000 บาทต่อเดือน หรือลดลง 400 บาทต่อเดือน 1 ปีประหยัดค่าผ่อนบ้าน 4,800  บาท 

กรณีกู้ซื้อบ้านราคา 2  ล้านบาท  ผ่อนชำระ 25  ปี ดอกเบี้ย 6.75%  ค่าผ่อนต่อเดือนจะอยู่ที่  15,200 บาท ถ้าดอกเบี้ยลดลง 0.25% ค่าผ่อนบ้านจะลดเหลือ 14,800 บาทต่อเดือน หรือลดลง 400 บาทต่อเดือน หรือ 4,800 บาทต่อปี

 

กรณีกู้ซื้อบ้านราคา 3 ล้านบาท  ผ่อนชำระ 30 ปี ดอกเบี้ยเดิมอยู่ที่ 6.75%  ค่าผ่อนต่อเดือนจะอยู่ที่  21,500 บาท ถ้าดอกเบี้ยลดลง 0.25%  ค่าผ่อนบ้านแต่ละเดือนจะเหลือ 21, 100 บาท ต่อเดือน หรือลดลง 400 บาทต่อเดือน 1 ปีประหยัดค่าผ่อนบ้าน 4,800 บาท

กรณีกู้ซื้อบ้านราคา 3 ล้านบาท  ผ่อนชำระ 25  ปี ดอกเบี้ย 6.75%  ค่าผ่อนต่อเดือนจะอยู่ที่  22,700 บาท ถ้าดอกเบี้ยลดลง 0.25% ค่าผ่อนบ้านจะลดเหลือ 22,200 บาทต่อเดือน หรือลดลง 500 บาทต่อเดือน หรือ 6,000 บาท ต่อปี

 

ดูข่าวต้นฉบับ