มอบผ้าห่มคลายหนาว เหนือ-อีสาน

อีจัน อัพเดต 18 พ.ย. 2562 เวลา 06.35 น. • เผยแพร่ 17 พ.ย. 2562 เวลา 09.01 น. • อีจัน
มอบผ้าห่มคลายหนาว เหนือ-อีสาน
ปีนี้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จะเข้าไปมอũ…

ปีนี้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จะเข้าไปมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดารต่างๆ ทั้งภาคเหนือ และภาคอีสาน รวมทั้งสิ้น 43 จังหวัดค่ะ โดยมีนายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ พร้อมด้วยนายสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการ นางชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ และทีมศาลเจ้าฝาง จ.เชียงใหม่ ทำทีมไปมอบผ้าห่ม

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2562 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ร่วมกันจัดโครงการขึ้นมา เพื่อมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดารต่างๆ ทั้งภาคเหนือ และภาคอีสาน รวมทั้งสิ้น 43 จังหวัด รวมมูลค่าการดำเนินงานในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

โดยในเดือนพฤศจิกายน มีกำหนดออกเดินทางบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดาร ภาคเหนือ ประจำปี 2562 รวม 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย สุโขทัย ตาก ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพิษณุโลก มอบผ้าห่มเพื่อบรรเทาภัยหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค รวม 16,100 ชุด

โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประสานเครือข่ายมูลนิธิฯภายในจังหวัดให้ดำเนินการเป็นผู้แทนแจกจ่าย และมีกำหนดออกเดินทางสายอีสานต่อในเดือนธันวาคม 62 ต่อไป

.

# ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน

ดูข่าวต้นฉบับ