มติ 376เสียง อนุมัติ พ.ร.ก.โอนกำลังพล-งบทหารบางส่วน เป็นส่วนราชการในพระองค์

MThai.com เผยแพร่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 04.46 น.
มติ 376เสียง อนุมัติ พ.ร.ก.โอนกำลังพล-งบทหารบางส่วน เป็นส่วนราชการในพระองค์
วันนี้ ที่ประชุมสภาฯ มีวาระสำคัญ การพิจารณา พ.ร.ก.โอนกำลังพล-งบทหารบางส่วน เป็นส่วนราชการในพระองค์2563 โดยผลมติอนุมัติ มีสมาชิกฯเห็นด้วย 376 เสียง ไม่เห็นด้วย 70 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง

ประเด็นน่าสนใจ
1. วันนี้ ที่ประชุมสภาฯ มีวาระสำคัญ การพิจารณา พ.ร.ก.โอนกำลังพล-งบทหารบางส่วน เป็นส่วนราชการในพระองค์2563
2. โดยผลมติอนุมัติ มีสมาชิกฯเห็นด้วย 376 เสียง ไม่เห็นด้วย 70 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง

ที่ สัปปายะสภาสถาน รัฐสภาแห่งใหม่ ถนนเกียกกาย ที่ประชุมสภาฯ วาระสำคัญ คือ การพิจารณาพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหมไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ.2562

โดยก่อนการลงมติ นายปิยะบุตร แสงกนกกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ได้อภิปรายพร้อมตั้งข้อสังเกตว่า เหตุผลที่รัฐบาลจะต้องออกพระราชกำหนดฉบับนี้ โดยให้เหตุผลว่าเป็นความจำเป็นรีบเร่ง เป็นเพราะกระทรวงกลาโหม ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยบกพร่องหรือไม่ ดังนั้นถือเป็นความรับผิดชอบ ของนายกรัฐมนตรีโดยตรงเพราะถือเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ซึ่งผลมติได้ อนุมัติ พระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหมไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งมีสมาชิกฯเห็นด้วย 366 เสียง ขานชื่อเพิ่มอีก 10 เสียง รวมเป็น 376 เสียง ไม่เห็นด้วย 70 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง

สำหรับ พ.ร.ก.ฉบับนี้ มี 4 มาตรา โดยสาระสำคัญคือการโอนกำลังพลและงบประมาณ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และกรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์

ดูรูปเพิ่ม

ดูข่าวต้นฉบับ