มติกกต. 5:2 ชงศาลรธน. ยุบ"อนาคตใหม่"

ฐานเศรษฐกิจ เผยแพร่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 09.40 น.

 

 

วันนี้ ( 11 พ.ย.62) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ออกเอกสารข่าวหลังการประชุมกกต.ว่า กกต.มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่  โดยที่ประชุมได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 

 

แล้วเห็นว่าการที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เป็นเงินจำนวน 191,200,000 บาท เป็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 93 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

 

ทั้งนี้ มีรายงานว่า กกต. 7 คน เสียงแตกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่เห็นว่ามีความผิดต้องเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรค 5 เสียง ส่วนอีก 2 เสียง เห็นว่าไม่มีความผิดถึงขั้นยุบพรรค

ดูข่าวต้นฉบับ