มติกกต.เสียงข้างมาก เสนอ ศาลรธน.ยุบพรรคอนาคตใหม่

JS100 อัพเดต 11 ธ.ค. 2562 เวลา 13.20 น. • เผยแพร่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 09.36 น. • JS100:จส.100
มติกกต.เสียงข้างมาก เสนอ ศาลรธน.ยุบพรรคอนาคตใหม่
มติกกต.เสียงข้างมาก เสนอ ศาลรธน.ยุบพรรคอนาคตใหม่

        คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีมติเสียงข้างมากให้ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ จากกรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจำนวน 191,200,000 บาท(หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสองแสนบาท) โดย กกต.พิจารณาจากพยานหลักฐานและความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมืองอย่างรอบด้านแล้วเห็นว่าการให้พรรคกู้ยืมเงินเป็นการทำผิดกฎหมายตามม.72 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่า เป็นการรับบริจาคเงินโดยแหล่งที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ดูข่าวต้นฉบับ