ภาพประทับใจ! ฟ้าหญิงสิริวัณณวรี ตามเสด็จ ทรงดูแลฉลองพระองค์ "ทูลกระหม่อมพ่อ"

Khaosod อัพเดต 12 ธ.ค. 2562 เวลา 12.51 น. • เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2562 เวลา 11.55 น.
ฟ้าหญิงสิริวัณณวรี-ปก

ภาพประทับใจ! ฟ้าหญิงสิริวัณณวรี ตามเสด็จ ทรงดูแลฉลองพระองค์ “ทูลกระหม่อมพ่อ”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ภายหลัง เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จะเข้าเทียบสะพานฉนวน ประจำท่าราชวรดิฐ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล

เสด็จพระราชดำเนินไปประทับพระราชยานพุดตานทอง ทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี ยาตราโดยริ้วขบวนราบไปยังพระบรมมหาราชวัง มีพระราชยานถมอัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 นำริ้วขบวนราบ โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระดำเนินเข้าริ้วขบวนราบ ในฐานะราชองครักษ์ประจำพระองค์คู่เคียงพระราชยาน ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ริ้วขบวนราบยาตราออกจากเกยพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย ท่าราชวรดิฐ

 

ภาพประทับใจ! ภาพขณะ “ฟ้าหญิงสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” ตามเสด็จพระราชดำเนิน “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ยังเกยเทียบ พระราชยานพุดตานทอง เพื่อตรวจความเรียบร้อยฉลองพระองค์”ทูลกระหม่อมพ่อ” ก่อนเคลื่อนริ้วขบวนไปยังพระบรมมหาราชวัง pic.twitter.com/eXyTUGT8UJ

— Dhiravath Suantan (@ARMdhiravath) December 12, 2019

โดยก่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จดูแลความเรียบร้อย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชยานพุดตานทอง ก่อนเสด็จพระราชดำเนินสถลมารค

ดูข่าวต้นฉบับ