พิษโควิด AAV ไตรมาส 2 ปี63 ขาดทุน 1.14 พันล.

ฐานเศรษฐกิจ อัพเดต 12 ส.ค. เวลา 02.02 น. • เผยแพร่ 11 ส.ค. เวลา 20.15 น. • Thansettakij

    บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือ AAV แจ้งผลประกอบการไตรมาส  2 ปี2563 โดยมีรายได้รวม 2,221.0 ล้านบาท และมี ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด จำนวน 1,141.3 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 658.8 ล้านบาท รวมถึงมีขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจำนวน 665.7 ล้านบาท

     เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ปี 2563 เข้าสู่ภาวะถดถอย จาก ผลกระทบของโควิด-19 และคาดว่าจะเป็นจุดต่ำสุดของปี เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ซบเซาจากการควบคุมการเดินทางเข้าออกประเทศอันเข้มงวด สงผลให้ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายังประเทศไทยในระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 
     โดยรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 61.2 และร้อยละ 65.2ตามลำดับ และจำนวนนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติเที่ยวไทยลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 63.1 และร้อยละ 66.2 ตามลำดับ 
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
"ไทยแอร์เอเชีย" สยายปีก "สนามบินสุวรรณภูมิ" เปิด 4 เส้นทางบิน ตั๋วโปร เริ่มต้น400บาท
"ไทยแอร์เอเชีย” เปิด 2 เส้นทางบินข้ามภาค สู่ “หัวหิน” เริ่มต้น 777 บาท

     นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ( COVID-19) ภายในประเทศยังนำไปสู่การออกมาตรการปิดเมืองเพื่อจำกัดการแพร่ระบาดซึ่งส่งผลให้หลายธุรกิจต้องปิดดำเนินงานชั่วคราว และอัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่การส่งออก รวมถึงการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่อง จากอุปสงค์ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่อ่อนแอ

     ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย ได้กลับมาทำการบินในเส้นทางภายในประเทศบางเส้นทางตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา ได้แก่ กรุงเทพสู่เชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่ ขอนแก่น นครพนม นครศรีธรรมราช ร้อยเอ็ด สุราษฎร์ธานี ตรัง อุบลราชธานี อุดรธานี บุรีรัมย์ กระบี่ น่น นราธิวาส พิษณุโลก ภูเก็ต และ
สกลนคร ซึ่งได้ปรับความถี่ของเที่ยวบินให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทาง  
        ในขณะที่เส้นทางการบินระหว่างประเทศยังคงรอการอนุมัติจากภาครัฐทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ ส่งผลให้สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย มีจำนวนผู้โดยสารรวมในช่วง ไตรมาส 2 ปี2563 อยู่ที่ 283,601 คน ลดลงประมาณร้อยละ 95 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีปริมาณที่นั่งอยู่ที่ร้อยละ 8 ของปริมาณที่นั่งสำหรับปีก่อน
    จากผลกระทุบดังกล่าวส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มีขาดทุนสุทธิสำหรับงวด 1, 141.3 ล้านบาท 

ดูข่าวต้นฉบับ