พิษควันธูป! สูดดมระยะยาว เสี่ยงโรคมะเร็งปอด

[invalid] อัพเดต 05 ก.พ. 2562 เวลา 11.25 น. • เผยแพร่ 05 ก.พ. 2562 เวลา 11.25 น. • tnnthailand.com
พิษควันธูป! สูดดมระยะยาว เสี่ยงโรคมะเร็งปอด
พิษจากควันธูป! เกิดอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 ต้องระวังสูดดมระยะยาวเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งปอด

วันนี้ (5ก.พ.62) แม้สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5จะเริ่มคลี่คลายแต่ยังมีความกังวลจากนักวิชาการถึงความเสี่ยงจากการสูดดมฝุ่นพิษรอบๆตัวเช่นการควันธูปในช่วงเทศกาลหรือสถานที่สำคัญต่างๆโดย ผศ.ดร.อารุญ เกตุสาคร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุว่าการเผาไหม้ของควันธูปจะทำให้เกิดอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า10ไมครอน (PM10) เมื่อทุกสูดดมเข้าไปควันจะลงสู่ระบบทางเดินหายใจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาสุขภาพในอนาคตได้ประกอบกับในธูปพบสารก่อมะเร็งมากถึง 3 ชนิดได้แก่เบนซีนบิวทาไดอีนและเบนโซเอไพรีนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ผู้ได้รับสัมผัสเป็นเวลานานจึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายโดยเฉพาะโรคมะเร็งปอดได้

สำหรับสถานที่เสี่ยงได้รับควันธูปจำนวนมากเช่นวัดการศึกษาวิจัยพบว่าคนทำงานในวัดมีสารก่อมะเร็งในเลือดสูงกว่าทั่วไป4 เท่าซึ่งการจะได้รับผลกระทบมากน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเช่นอุณหภูมิความเร็วลมความชื้นสัมพัทธ์การระบายอากาศ

ทั้งนี้ หากจำเป็นหรือเลี่ยงไม่ได้แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องอยู่ในบริเวณที่มีการจุดธูป รณรงค์ให้ลดการจุดธูปหรือจุดธูปบริเวณที่โล่งที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกหรือใช้ธูปขนาดสั้นเพื่อให้เกิดควันระยะสั้นหรือใช้ธูปไฟฟ้าถ้าหลีกเลี่ยงการจุดธูปไม่ได้ให้จัดให้มีการระบายอากาศในทิศทางเดียวและให้อยู่เหนือทิศทางลมเพื่อลดการรับสัมผัสสารควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองหรือใช้ผ้าชุบน้ำพอหมาดๆปิดปากปิดจมูกและหลังการสัมผัสควันธูปควรล้างมือล้างหน้าล้างตาให้สะอาด

ดูข่าวต้นฉบับ