พิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างโบสถ์ที่วัดคำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ข่าวช่อง3146 ดู

: 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.26 น.