พานาโซนิค สุดเจ๋ง เผยผลการวิจัยยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

Businesstoday เผยแพร่ 13 ส.ค. เวลา 05.42 น. • Businesstoday
พานาโซนิค สุดเจ๋ง เผยผลการวิจัยยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

เชื่อว่าทุกประเทศในขณะนี้ คงเร่งกันพัฒนาวัคซีน หรือกระทั่งสารต่างๆ เพื่อยับยั้งโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  ล่าสุด พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยถึงความร่วมมือและความก้าวหน้าด้านการยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ได้สำเร็จ 

ความสำเร็จในครั้งนี้ พานาโซนิค ได้ดำเนินการร่วมกับ รองศาสตราจารย์ มาโย ยาซูกิ (Mayo Yasugi) แห่งภาควิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยสิ่งมีชีวิตและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยโอซาก้า พรีเฟคเจอร์ (Osaka Prefecture University) ผลการทดสอบพบว่าอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล (Hydroxyl radicals) ที่มีน้ำล้อมรอบ ซึ่งมีอนุภาคเป็นอะตอมไฟฟ้าสถิตขนาดเล็กระดับนาโน สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้

โดยอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบนั้นเป็นไอออนอนุภาคที่ประกอบด้วยอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล ซึ่งเกิดจากการใช้แรงดันไฟฟ้าสูงต่อความชื้นในอากาศและแสดงปฏิกิริยาออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน ทั้งนี้ พานาโซนิคได้วิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้เป็นระยะเวลายาวนานถึง 20 ปี นับตั้งแต่ปี 2540 พร้อมทั้งได้ตรวจสอบประสิทธิภาพหลาย ๆ ด้าน รวมทั้งการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส ตลอดจนสารก่อภูมิแพ้ และ PM2.5 ที่มีผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์*

ต่อมาในปี 2555 พานาโซนิคดำเนินการทดสอบการกำจัดไวรัสร่วมกับองค์กรภายนอกและยืนยันได้ถึงประสิทธิภาพของลักษณะทางชีวภาพทั้ง 4 กลุ่ม จากการทดสอบนี้พานาโซนิคคาดว่า “อนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ” จะมีความสามารถในการยับยั้งไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ๆ ได้*2

สำหรับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ที่ระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ ได้รับการทดสอบโดยพานาโซนิคร่วมกับมหาวิทยาลัยโอซาก้า ได้รับการยืนยันว่า อนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ สามารถยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ได้ โดยเป็นการทดสอบในห้องปฏิบัติการแบบปิด และไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อประเมินประสิทธิภาพในพื้นที่อยู่อาศัยที่ไม่สามารถควบคุมได้

พานาโซนิคยังคงมุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาศักยภาพของ "อนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ" เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากมลพิษทางอากาศ เช่น จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคใหม่ ด้วยเป้าหมายของการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพสำหรับผู้คนทั่วโลก

ข้อมูลสำหรับอ้างอิง: การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งของอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ (อนุภาคน้ำขนาดอนุภาคนาโน) ในโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2)

  • ภาพรวม การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งโคโรนาไวรัส ในพื้นที่ทดสอบ 45 ลิตร ที่แบ่งเป็น พื้นที่ที่มีและไม่มีอนุมูลอิสระไดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

  • ผลลัพธ์ที่ได้ มีการยับยั้งโคโรนาไวรัส (SARS-CoV-2) มากกว่า 99% ภายใน 3 ชั่วโมง โดยการทดสอบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างข้อมูลการวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับผลการทำงานของอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ ภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยจริง และไม่ได้ออกแบบมาเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ใดๆ

 

ดูข่าวต้นฉบับ