'พาณิชย์' กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าต้องห้าม นำเข้าประเทศ

กรุงเทพธุรกิจ เผยแพร่ 15 มิ.ย. 2562 เวลา 18.30 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 ในราชกิจจานุุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิศษ 152 ง เมื่อ 13 มิถุนายน 2562 เพื่อควบคุมการนำเเข้ารถยนต์ใช้แล้ว หากฝ่าฝืนให้กรมศุลฯทำลายเสีย มีรายละเอียดดังนี้

ดูข่าวต้นฉบับ