พาณิชย์จ่ายเงินประกันราคาข้าวงวดที่ 5 สูงสุดกว่า 73,000 บ./ราย

TNN ช่อง16 อัพเดต 07 ธ.ค. 2562 เวลา 10.28 น. • เผยแพร่ 07 ธ.ค. 2562 เวลา 10.28 น. • TNN Thailand
พาณิชย์จ่ายเงินประกันราคาข้าวงวดที่ 5 สูงสุดกว่า 73,000 บ./ราย
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผย ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาข้าว ตามมาตรการประกันรายได้งวดที่ 5 แล้ว

วันนี้ ( 7 ธ.ค. 62)  นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ Facebook แจ้งว่า  นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ลงประกาศ วันที่ 6 ธ.ค.2562 คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยมีมติให้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 5 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 4 ชนิด คือ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ซึ่ง 2 ชนิดหลัง เป็นการจ่ายส่วนต่างเป็นครั้งแรก ส่วนข้าวเปลือกเหนียว ไม่จ่ายชดเชยส่วนต่าง เพราะราคายังสูงกว่าราคาประกันรายได้

สำหรับ ส่วนต่างที่จะจ่ายนั้น จะจ่ายให้กับเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 1-7 ธ.ค.2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกาศข้อที่สอง คือ ข้าวเปลือกเจ้า ได้รับ ตันละ 2,453.59 บาท , ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ได้รับ ตันละ 1,661.08 บาท , ข้าวเปลือกหอมมะลิ ได้รับ ตันละ 517.47 บาท และข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ได้รับ ตันละ 404.75 บาท รวมเป็น 4 ชนิดนี้ ที่รอบนี้เข้าหลักเกณฑ์ จึงขอแจ้งให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ทั่วประเทศทราบ  โดย สาเหตุที่ต้องพิจารณาการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเร็วขึ้น จากเดิมที่กำหนดไว้ทุก 15 วัน เป็น 7 วันนั้น ก็เพื่อให้ราคาสะท้อนกับราคาที่แท้จริงมากขึ้น เพราะปัจจุบัน ราคาข้าวบางช่วงสูง แต่บางช่วงต่ำ จนทำให้ราคาเฉลี่ยออกมายังสูง ทำให้เกษตรกรบางส่วนอาจ ไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการประกันรายได้ แต่เมื่อใช้ราคาย้อนหลัง 7 วัน ก็จะทำให้ราคาเฉลี่ยตรงตามความเป็นจริงมากขึ้น

ทั้งนี้  โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นหนึ่งในพืช 5 ชนิด เป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์  ซึ่งข้าวที่จะได้ประกันรายได้ข้าวเปลือกมีจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละ 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท ครัวเรือนละ 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละ 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาทครัวเรือนละ 16 ตัน   ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกเจ้า จะได้รับเงินรวม 73,607.7 บาท และข้าวเปลือกหอมปทุมได้เงินรวม 41,527 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิ ได้เงินรวม 7,244.58 บาท และข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ได้เงินรวม 6,476 บาท เป็นต้น

ภาพประกอบโดย zcf428526 จาก Pixaba

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ดูข่าวต้นฉบับ