พรุ่งนี้ 3,000 บาทโอนแล้วนะ ‘บัตรคนจน-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ กดเงินสดได้เลย

The Bangkok Insight อัพเดต 03 ก.ค. เวลา 02.00 น. • เผยแพร่ 03 ก.ค. เวลา 02.00 น. • The Bangkok Insight
พรุ่งนี้ 3,000 บาทโอนแล้วนะ ‘บัตรคนจน-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ กดเงินสดได้เลย

 พรุ่งนี้ (4 ก.ค. 63) เยียวยา 3,000 บาทโอนเข้าแล้วนะ ถือ “บัตรคนจน-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” กดเป็นเงินสดใช้ได้เลย!

เมื่อวานนี้ (2 ก.ค.63) ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ได้เฮ! เพราะ กรมบัญชีกลาง ประกาศความชัดเจนแล้วว่า จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1.14 ล้านคน ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ใน วันพรุ่งนี้ (4 ก.ค. 63)

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้ ที่อนุมัติให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ตรวจสอบแล้วพบว่า มีผู้ถือ บัตรคนจน ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ จำนวนทั้งสิ้น 1.14 ล้านคน โดยผู้ถือบัตรฯ กลุ่มนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงินจำนวน 3,000 บาทต่อคน

โดยผู้มีสิทธิ์รับเงิน 3,000 บาท คือ ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1.14 ล้านคน ซึ่งไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม และไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ อีกทั้ง ยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐ ได้แก่ โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการช่วยเหลือเกษตรกร และโครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

“กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเบิกเงินแทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ใน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 3,000 บาท ซึ่งจ่ายเพียงครั้งเดียว ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ ” โฆษกกรมบัญชีกลางกล่าว

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เมื่อกรมบัญชีกลางกำหนดวันจ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 3,000 บาทแล้ว ก็ทำให้ตารางโอนเงินบัตรคนจนเปลี่ยนแปลงดังนี้

1กรกฎาคม 2563 โอนเข้า บัตรคนจน แล้ว

ผ่านไปแล้วสำหรับวันแรกของ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีสิทธิประโยชน์โอนเข้าบัตรฯ จำนวน 4 รายการ ดังนี้

1.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร จำนวน 200-300 บาท ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

2.ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

  • ค่ารถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม
  • ค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) 500 บาทต่อคนต่อเดือน
  • ค่ารถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน

3.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน

4.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม ปตท. 100 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ เฉพาะผู้ถือ บัตรคนจน ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพหาบเร่หรือแผงลอยไว้ก่อนหน้านี้

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 รายการใหม่ บัตรคนจน

5.เงินเยียวยาไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการเยียวยาอื่นๆ ของรัฐบาลมาก่อน จำนวน 1,000 บาท 3 งวด คือ งวดเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 ซึ่งจะโอนรวมกันครั้งเดียว 3,000 บาท ในวันพรุ่งนี้

 

วันที่ 15กรกฎาคม 2563

6.เงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติม สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60ปีขึ้นไป จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 50-100 บาทต่อเดือน

7.คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% สูงสุดไม่เกิน 500 บาท สำหรับผู้ถือ บัตรคนจน ที่เติมเงินเข้าบัตรฯ และใช้เงินจากบัตรฯ รูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ในเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

18 กรกฎาคม 2563

8.ค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ได้รับสิทธิ์คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาท และลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

9.ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ถือ บัตรคนจน ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์กำหนด เดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ดูข่าวต้นฉบับ