บ่ายนี้โอน !! พม.จ่ายเงินอุดหนุน เพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท

PPTV HD 36 อัพเดต 10 ต.ค. 2562 เวลา 03.11 น. • เผยแพร่ 09 ต.ค. 2562 เวลา 08.43 น.
บ่ายนี้โอน !! พม.จ่ายเงินอุดหนุน เพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ลั่น 13.00 น. 10 ต.ค.นี้ พร้อมจ่าย เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท จ่ายทุกเดือนจนถึงอายุ 6 ขวบ

วันนี้ (9 ต.ค.) ที่บริเวณโถง ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) กรุงเทพฯ กรมกิจการเด็กและเยาวชน แถลงข่าวเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยนางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากวันที่ 26 มี.ค. 2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี และขยายฐานรายได้เฉลี่ยในครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี โดยให้เด็กเดือนละ 600 บาท เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >> ก.บัญชีกลาง จ่ายเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดทั่วประเทศ

ทั้งนี้กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ปรับปรุงระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 ให้สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรีฯ พร้อมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้รองรับกับปริมาณงานเพิ่มขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >> พ่อแม่เฮ! ครม.อนุมัติงบกลางอีก 804.70 ลบ.ดูแลเด็ก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >> รัฐบาลอนุมัติงบเลี้ยงดูเด็กเล็ก แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

นางภาวินี สุมลตรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กล่าวว่า การขยายหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการมีมาเป็นลำดับ ได้แก่ 1.ขยายเรื่องอายุเด็กจาก 3 ขวบ เพิ่มเป็น 6 ขวบ สำหรับเด็กที่เกิดเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 2. ปรับเพิ่มวงเงินจาก 400 บาท เป็น 600 บาทต่อเดือน 3. ขยายสิทธิผู้ถือบัตรประกันสังคมร่วมโครงการได้ 4. ปรับเพิ่มคุณสมบัติเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในครัวเรือนไม่เกิน 36,000 บาทต่อคน ต่อปี เป็นไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี 5. ขยายสิทธิการคุ้มครองผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กให้ยื่นขอรับสิทธิไม่จำเป็นต้องเป็นบิดาหรือมารดาและสามารถลงทะเบียนได้ตามที่เด็กอาศัยอยู่จริง ไม่จำเป็นต้องใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย คณะทำงานรัฐมนตรีฯ กล่าวว่า การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิตามที่ได้ยื่นลงทะเบียนไว้ ในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป จะเป็นการจ่ายเงินย้อนหลังให้กับผู้มีสิทธิเป็นรายกรณี จนถึงเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 561,086 คน ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,674 ล้านบาท อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินในรอบเดือนตุลาคมนี้ ยังมีผู้ไม่ได้รับเงินจำนวนหนึ่ง เนื่องจากต้องมาให้ข้อมูลสถานะของครัวเรือนเพิ่มเติม ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบฐานข้อมูลฯ เช่น วันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง เลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง บัญชีธนาคารปิด บัญชีธนาคารผิดประเภท เป็นต้น โดยผู้ลงทะเบียนต้องไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ณ สถานที่ที่ลงทะเบียน ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และ การเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิในรอบเดือนถัดไป

"นับตั้งแต่ปี 2558 หรือมีโครงการนี้ ได้มีการจ่ายเงินไปแล้วประมาณกว่า 1 หมื่นล้านบาท ถ้าหากพรุ่งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วนำสมุดธนาคารไปอัพได้ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไป หากพบว่ายังไม่ได้รับเงินให้รีบตรวจข้อมูลยังสถานที่ที่ลงทะเบียนจะได้รับทราบว่ามีปัญหาขั้นตอนใดจะได้รีบแก้ไข ถ้าแก้ไขข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้วระบบจะจ่ายเงินให้ทันที สำหรับผู้ที่กำลังจะลงทะเบียน ขอให้เปิดบัญชีกับธนาคารของรัฐ 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะได้สะดวกและรวดเร็ว" นายบุญยอด กล่าว

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 หรือสายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >> ข่าวดี!"ประกันสังคม" จ่ายเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 600 บาท

 

ดูข่าวต้นฉบับ